Tulevaisuuden sote-keskukset tarjoavat vahvat ja yksilölliset peruspalvelut

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteena on varmistaa, että eri palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

Kansallisen ohjelman Päijät-Hämeen hankkeessa luodaan ja toteutetaan mallia maakunnallisesti toimivista, mutta silti paikallisista sote-keskuksista. Kehittämistyötä tehdään, jotta palvelut olisivat laadukkaita ja yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Toiminnan painopistettä siirretään yhä enemmän ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.

Tavoitteena on ottaa toimiviksi todetut toimintamallit ensi vuonna käyttöön koko maakunnan alueella.

Tiimimalli nopeuttaa avun saamista

Avosairaanhoidon palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ovat vaihdelleet Päijät-Hämeessä. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa alueen sote-keskuksiin on kehitetty moniammatillisen tiimityön malli, jonka tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta koko maakunnassa.

Lokakuun alusta Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen sote-keskuksissa käyttöön otettu uusi tiimimalli pyrkii vastaamaan välittömästi palvelutarpeeseen. Asiakkaan tilanteesta riippuen parhaimman avun voi saada lääkärin sijaan esimerkiksi sairaanhoitajalta, fysioterapeutilta tai farmaseutilta. Tiimimallin tuloksia on nähtävissä jo nyt, sillä hoitoon pääsy on selvästi nopeutunut.

Muun muassa kuntoutuksen ammattilaiset ovat olleet tänä vuonna aktiivisesti mukana moniammatillisen tiimimallin yhteiskehittämisessä. Aikuisten kuntoutuksen fysioterapeutin asiantuntijuus on kehittämistyön seurauksena kytketty osaksi moniammatillista tiimiä. Tiimimalliin osallistuvan fysioterapeutin työnkuva muodostuu osittain tiimissä työskentelystä ja osittain aikuisten kuntoutuksen puolella tehdystä työstä. Tiimin puolella hoidetaan kiireellisiä tuki- ja liikuntaelinvaivoja.

Palveluiden kehittämishankkeessa on tartuttu myös aikuisten matalan kynnyksen sekä perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantamisen haasteeseen: palvelut on otettu niin ikään osaksi moniammatillisen tiimityön mallia. Suun terveydenhuollon osuutta osana tiimimallia tullaan valmistelemaan vuoden 2022 aikana.

Tiimin kautta myös sosiaaliohjausta

Sosiaalipalveluiden hajautuminen maakunnan eri toimijoille on aiheuttanut sen, että Päijät-Soten asiakkailla on ollut ajoittain haasteita edetä palveluverkossa. Haasteeseen on pyritty vastaamaan tarjoamalla asiakkaille oikea-aikaista ohjausta, neuvontaa ja tukea sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa.

Tästä konkreettisena esimerkkinä terveydenhuollon sosiaaliohjaajat aloittivat työnsä tammikuussa 2021 Lahden, Kärkölän ja Iitin sote-keskuksissa. He työskentelevät sote-keskusten moniammatillisissa tiimeissä yhdessä sairaanhoitajien, lääkäreiden, fysioterapeuttien, psykiatristen sairaanhoitajien ja päihdehoitajien kanssa. Sosiaaliohjaajat tavoittaa myös Päijät-Soten digiklinikan Huoli pärjäämisestä -asiointikanavan kautta.

Ns. monipalveluasiakkaiden tueksi ja avuksi on puolestaan käynnistetty monipalvelupolun käyttäjälähtöinen, työikäisille suunnattu kokeilu. Myös monipalvelupolun mallissa sote-ammattilaiset hyödyntävät laajasti toistensa osaamista asiakkaan auttamiseksi ja eri palvelujen yhteensovittamiseksi.

Digiklinikan käyttö laajenee

Digitaaliset palvelut, kuten Digiklinikka ja OmaOlo, laajentavat asiakkaan palveluvalikoimaa entisestään. Digiklinikan etävastaanotolla hoidetaan oireita, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimusta. Omaolo taas on sosiaali-, terveyden- ja suun terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava.

Päijät-Soten alueella julkisen terveydenhuollon Digiklinikka on ollut tähän mennessä Harjun terveyden asiakkaiden eli Lahden, Iitin ja Kärkölän asukkaiden käytössä. Palvelu on tarkoitus ottaa vuoden 2021 loppuun mennessä käyttöön myös hyvinvointialueen Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen sote-keskuksissa.

Suun terveydenhuollossa verkkovalmennusta, Asikkalassa perhekeskustoiminnan pilotti

Suun terveydenhuollossa voimavaralähtöisestä valmennuksesta tulee osa suuhygienistien työtä. Valmennuksen potilaat ovat työikäisiä, joilla on paradontiittia (hampaiden kiinnityskudossairaus) ja/tai karieksen hallintaongelmaa. Verkossa annettava valmennus tukee asiakkaiden omahoitoa ja suun hyvinvoinnin edistämistä. Ensimmäiset varsinaiset terveysvalmentajien voimavaralähtöiset valmennukset alkavat vuoden 2022 alussa suun terveydenhuollossa.

Asikkalassa kokeillaan uutta perhekeskustoimintamallia palvelujen kehittämiseksi. Perhekeskus sovittaa yhteen kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Tarkoituksena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen viiveettä. Asikkalan pilotissa mallinnetaan, mitä perhe- ja sote-keskus voivat yhteistyöllä saavuttaa lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Lue lisää Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmasta.