Kaksi pelastajaa seisoo pelastusauton takanaKaksi pelastajaa seisoo pelastusauton takana

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tehtävät lisääntyivät viime vuonna

Alueen pelastuslaitos hälytettiin 4 651 pelastustoimen tehtävälle. Määrä kasvoi 460 tehtävällä edellisvuodesta 2020. Nousua oli myös kymmenen viimeisen vuoden keskiarvoon (4287,9 tehtävää/vuosi) verrattuna.

Viime vuoden tehtävämäärissä oli nousua etenkin rakennuspalojen ja ensivastetehtävien osalta. Lausuntojen ja neuvonnan määrä kasvoi lähes 20 prosentilla.

– Hälytystehtävät lisääntyivät eniten ensivastetehtävissä: edellisvuoteen verrattuna määrä kasvoi 302 tehtävällä, pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Pelastustoimen kaikista tehtävistä yhteensä 927 oli ensivastetehtäviä.

Rakennuspalojen määrä kasvoi lähes kolmanneksella

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2021 pelastustoimen tehtävistä 100 oli rakennuspaloja ja 135 rakennuspalovaaroja. Maakunnassa kirjattiin viime vuonna kaksi palokuolemaa.

– Rakennuspalojen määrä lisääntyi lähes kolmanneksen edellisten vuosien tasosta, Niemikallio toteaa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos pelasti viime vuonna 183 henkilöä onnettomuuksien aiheuttamasta vaarasta. Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa pelastetun omaisuuden rahallinen arvo oli lähes 43 miljoonaa euroa.

Pelastuslaitos hälytettiin liikenneonnettomuuksiin 684 kertaa. Paloilmoittimen tarkastustehtäviä oli 921 ja vahingontorjuntatehtäviä 559.

24/7-valmiudessa kolmisenkymmentä ammattilaista

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on jatkuvassa ympärivuorokautisessa valmiudessa noin 30 pelastusalan ammattilaista kuudella vakinaisella pelastusasemalla Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa, Nastolassa ja Orimattilassa.

Vakinaisen henkilöstön lisäksi alueella toimii 21 sopimuspalokuntaa.

Yritysten ja laitosten valvonta saavutti tavoitteet

Päijät-Hämeen pelastuslaitos suoritti viime vuonna lakisääteistä valvontaa alueellaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Valvonnalla pyritään parantamaan ihmisten turvallisuutta ja vähentämään onnettomuuksia mm. puuttumalla turvallisuuspuutteisiin.

– Suunnitellut yritysten ja laitosten valvonnat saatiin tehtyä. Lisäksi onnistuimme valvomaan lähes kaikki vuonna 2020 koronarajoitusten vuoksi valvomatta jääneet kohteet, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen sanoo.

Asuinrakennusten sekä loma-asuntojen valvonta painottui itsearviointilomakkeiden valvontaan.

– Asuinrakennusten valvontaa haittasi edelleen koronapandemia. Tarvittavat valvontakäynnit tehdään koronatilanteen helpotettua, Oksanen kertoo.

Asiantuntijapalveluille oli kysyntää

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen asiantuntijapalvelujen määrä nousi vuonna 2021 korkeaksi, ja lausuntoja ja neuvontaa annettiin edellisvuoteen verrattuna lähes 20 % enemmän. Erityisen tiivistä yhteistyö oli kuntien rakennusvalvontojen ja suunnittelijoiden kanssa, mutta lausuntoja annettiin myös muille viranomaisille esimerkiksi kemikaaliturvallisuudesta, ympäristöluvista, kaavoista sekä liikennesuunnitelmista.

Pelastuslaitoksella kirjattiin viime vuonna yhteensä 148 turvallisuusviestinnän tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 10 862 henkilöä. Korona vaikeutti monien tapahtuminen järjestämistä. Kakkosluokkalaisille suunnattu 112-hätäpuheluopetus tavoitti 1 094 lasta.

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköillä 17 200 tehtävää

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuotti vuoden 2021 aikana ensihoitopalveluja koko maakunnan alueella, hyvinvointialueen kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen seitsemällä ensihoitoyksiköllä [ambulanssilla] oli viime vuonna noin 17 200 ensihoitotehtävää.

Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskenteli päätoimisesti 40 ensihoitajaa työpareinaan 120 palomiestä. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt sijaitsivat vuonna 2021 Lahdessa Paavolan, Niemen ja Nastolan pelastusasemilla sekä Hollolassa ja Sysmässä.

 

Valvonta vuonna 2021 Päijät-Hämeessä

4 534 valvottua asuinrakennusta

1 711 valvottua kesämökkiä

1 130 valvottua yritystä ja laitosta

1 171 muuta valvontatehtävää

815 valvottua asiakirjaa

730 kemikaalilain mukaista tarkastusta tai päätöstä

1 704 hoidettua asiantuntijatehtävää

Palontutkinta vuonna 2021 Päijät-Hämeessä

234 rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa, joihin kaikkiin on suoritettu 1-tason palontutkinta

21 rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa, joihin on lisäksi suoritettu 2-tason palontutkinta

2 palokuolemaa