Katu, jonka varrella puutaloja Hollolan PaimelassaKatu, jonka varrella puutaloja Hollolan Paimelassa

Sote-uudistus:
syksyn aikana 
ehdittävä luon­nostella tulevan hyvinvointialueen 
toi­minnan linjat  

Tulevan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensimmäinen strategia täytyy saada valmisteltua hyvään malliin ensi syksyn aikana, jotta alkuvuodesta 2022 valittava aluevaltuusto saa hyvän pohjan työlleen.  

Strategiatyön aikataulu oli esillä hyvinvointialueen alueellisen valmistelun poliittisen seurantaryhmän kokouksessa perjantaiaamuna.  

 – Hyvä strategian valmistelu on keskeisintä tämän vuoden valmistelutyössä, sillä se luo pohjan kaikelle muulle. Tämä on myös se asia, jota poliittisen seurantaryhmän on tärkeää seurata, totesi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallintojohtaja Veli Penttilä. 

Valmistelun edetessä on myös olennaista saada kuultua alueen asukkaiden, järjestöjen ja yhdistysten, yritysten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä. 

Tällä hetkellä strategian valmistelussa selvitetään mm. sopimuksia Heinolan ja Sysmän kanssa. Erikseen on myös käyty keskustelua nykyiseen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle kuuluvien Myrskylän ja Pukkilan siirtymisestä Itä-Uudellemaalle. 

Alueen kunnat käsitelleet väliaikaisen toimielimen kokoonpanoa

Jos sote-uudistuksen lakiesitys hyväksytään eduskunnassa, käynnistyy väliaikaisen hallinnon vaihe. Sitä varten on tarpeen nimetä väliaikainen valmistelutoimielin (VATE), joka johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelua ja käyttää sen päätös- ja puhevaltaa lakiesityksen voimaantulon ja aluevaltuuston toimikauden alun välisen ajan.  

Päijät-Hämeessä on esitetty, että VATEn asettaisi hyvinvointialueen hallitus ja siihen kuuluisi 11 jäsentä: yhdet Lahdesta, Heinolasta, Sysmästä, Orimattilasta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta ja erityishuoltopiiri Etevasta sekä viisi Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta.  

Useimmat Päijät-Hämeen kunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet työryhmän antaman esityksen, muilta päätöksiä odotetaan vielä toukokuun aikana. 

Ympäristöterveys voisikin olla hyvinvointialueen järjestämä

Viisi eduskunnan valiokuntaa on antanut lausuntonsa sote-uudistuksen lakiesityksestä.  

Päijät-Hämeen kannalta mielenkiintoista on esimerkiksi se, että hallintovaliokunnan lausunnon mukaan sote-palvelujärjestelmiin jo integroituja ympäristöterveyden toimintoja ei tarvitsisi purkaa, vaan hyvinvointialue voisi toimia järjestäjänä, jos alueen kunnat sitä toivovat. 

Päijät-Hämeessä ympäristöterveys on tällä hetkellä Lahtea lukuun ottamatta hyvinvointialueen järjestämä, ja hallituksen lakiehdotuksessa esitettiin, että sen järjestäminen siirtyisi kunnille. 

Lue lisää nostoja valiokuntien lausunnoista 

Kuva: Hollolan Paimela, Visit Lahti / Petri Koivisto