Päijät-Hämeessä etumatkaa hyvinvointialueen suunnittelussa

Päijät-Häme on sote-uudistuksen edistämisen edelläkävijä, ja täällä on edetty jo hyvin konkreettisiin kysymyksiin tulevan hyvinvointialueen valmistelussa. Tämä todettiin tänään alueellisen valmistelun työryhmien puheenjohtajien kokouksessa. 

– Tässä vaiheessa on keskeistä tarkistaa yhteinen tiekartta etenemiselle, jotta eri työryhmien työ nivoutuu hyvin yhteen ja luo tukevan pohjan väliaikaisen hallinnon työlle, toteaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallintojohtaja Veli Penttilä. 

Palvelutuotannon työryhmä on luonut kevään aikana kuvauksen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta Päijät-Hämeessä, ja sitä täydennetään vielä viranhaltijoiden haastatteluilla. Kesäkuun loppuun mennessä valmistuu myös laaja kuvaus tulevan hyvinvointialueen nykyisestä toimipisteverkosta kaikkien kuntien alueella. Näiden nykytilanteen kuvausten pohjalta aletaan luoda alustavaa palvelulupausta tulevalle hyvinvointialueelle. 

Myös taloustyöryhmä on päässyt hyvään alkuun nykytilanteen kuvaamisessa. Päijät-Hämeen kuntiin ja pelastuslaitokseen on lähetetty tietopyyntö kustannusten selvittämiseksi, ja tavoitteena on saada toukokuun aikana valmiiksi hyvä näkemys alueen rahoituspohjasta.  

Hyvinvointialue syntyy organisaationa, kun sote-uudistuksen lakiesitys hyväksytään eduskunnassa, joten jo väliaikaisen hallinnon aikana on oltava valmius esimerkiksi kirjanpidon järjestämiseen, ja sen ratkaisut ovat valmisteilla. 

Myös ICT ja digi -työryhmän työ on edennyt hyvin, ja ensimmäiset tulevan hyvinvointialueen tietohallinnon järjestelmien valinnat on päästy tekemään. Haastavia kysymyksiä ovat esimerkiksi sähköinen identiteetti ja siihen liittyvät käyttöoikeudet.  

Työryhmät antavat tilannekatsauksen työn etenemisestä 21.5. valmistelun poliittiselle seurantaryhmälle.