Terveysvalmennuksesta uusia ratkaisuja suun hyvinvointiin

Suun terveydenhuollon terveysvalmennus tukee asiakkaiden omahoitoa ja suun hyvinvoinnin edistämistä. Parhaassa tapauksessa käynnit hammashoitolassa harvenevat ja toimenpiteiden määrä vähenee.

Terveysvalmennus suun terveydenhuollossa juontaa juurensa vuosina 2006–2009 Päijät-Hämeessä toteutettuun Terva-hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmää olivat mm. tyypin II diabeetikot ja sepelvaltimotautia sairastavat potilaat, joiden perussairaus oli huonossa hoitotasapainossa. Terva-hankkeen avulla saavutettiin merkittäviä kustannus- ja terveyshyötyjä, ja samaa tavoitellaan myös meillä suun terveydenhuollossa.

Suun terveydenhuollossa terveysvalmennuksen potilaat ovat työikäisiä, joilla on parodontiittia (hampaiden kiinnityskudossairaus) ja/tai karieksen hallintaongelmaa eli hampaiden reikiintymistä.

Asiakas saa yksilöllistä ohjausta

Ensimmäiset varsinaiset suun terveydenhuollon terveysvalmennukset alkavat vuoden 2022 alussa. Voimavaralähtöinen ohjaustapa on kuitenkin otettu jo käyttöön tavallisilla vastaanottokäynneillä.

Terveysvalmennuksen työote eroaa perinteisestä ammattilaisen antamasta omahoidon ohjauksesta siten, että asiakkaan voimavarat ja ominaisuudet huomioidaan yksilöllisesti. Jokaisen taidot, tahtotila ja tavoitteet käydään läpi motivoivan keskustelun keinoja hyödyntäen.

Suun terveydentilan ylläpitoon ja kohentamiseen tarkoitettua tietopakettia ei heitetä asiakkaan harteille kerralla, vaan keskitytään 1–3 tärkeimpään asiaan. Tavoitteena on asiakkaan pystyvyyden tunteen vahvistaminen.

Valmennus tapahtuu verkossa

Käytännössä terveysvalmennusta annetaan etävastaanotoilla. Asiakas voikin osallistua valmennukseen esimerkiksi omassa turvallisessa kodissaan, kun ammattilainen on etävastaanoton päässä. Näin vaikkapa hammashoitoa pelkäävät ja jännittävät asiakkaat ovat todennäköisesti vastaanottavaisempia ja pystyvät osallistumaan keskusteluun luontevammin.

Erikseen varattu etävastaanottoaika vapauttaa ammattilaisen keskittymään terveysvalmennukseen paremmin kuin muun vastaanottotyön tiimellyksessä. Terveysvalmennus monipuolistaa ammattilaisen työnkuvaa ja tuo työhön uudenlaista sisältöä.

Terveysvalmennus antaa yksilöllistä tukea suun terveyden omahoitoon ja edistää siten yksilön hyvinvointia. Kun asiakas osaa hoitaa itse suunsa, se on win-win-tilanne niin hänelle itselleen kuin suun terveydenhuollon ammattilaiselle. Parhaassa tapauksessa asiakas selviää jatkossa harvemmilla käynneillä ja vähäisemmillä toimenpiteillä, mikä näkyy positiivisesti myös muille asiakkaille, kun vapaita aikoja on nopeammin saatavissa.

Painopiste ennaltaehkäisyssä

Niin suun terveydenhuollossa kuin muuallakin sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnan painopistettä pyritään siirtämään raskaista palveluista ennaltaehkäisevään suuntaan. Terveysvalmennuksen työotteella tähän suuntaan on mahdollista päästä.

Odotamme terveysvalmennuksen tuottavan niin hyviä tuloksia, että tämä meillä kehitetty malli kiinnostaisi laajemmin ja otettaisiin käyttöön jopa valtakunnallisesti – ehkä jopa muualla maailmassa.

 

Anni Halonen, asiantuntijahammaslääkäri

Tuire Kolehmainen, asiantuntijasuuhygienisti

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke