Koulukuraattorien ja -psykologien siirtymistä hyvinvointialueelle valmisteltu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa

Päijät-Hämeen koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät 1.1.2023 kunnilta hyvinvointialueen palvelukseen. Siirtoa on valmisteltu syksyn aikana tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen palvelutuotannon valmistelun, kuntien sivistystoimien ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. Siirron tueksi on nyt valmistunut analyysi nykytilanteesta ja toimenpidesuunnitelma vuosien 2022 ja 2023 ajaksi.

– Huolellisella valmistelulla halutaan turvata kuraattori- ja psykologitehtävien saumaton siirtyminen, toteaa hyvinvointialueen palvelutuotannon vastuuvalmistelijana toimiva Mika Forsberg.

– Tavoitteenamme on luoda yhtenäinen palvelumalli ja samalla myös valmistautua tuleviin lainsäädäntömuutoksiin.

Tärkeää käyttää kaikkien kokemusta valmistelun tukena

Toimintasuunnitelman pohjaksi tehtiin henkilöstökysely Päijät-Hämeen opiskeluhuollon kuraattoreille ja psykologeille sekä haastateltiin kuntien opiskeluhuollon johdon edustajia.

– Se, että toimintasuunnitelmaa on lähdetty valmistelemaan henkilöstökyselyn ja haastattelujen pohjalta, on synnyttänyt henkilöstössä luottamusta ja tuottanut arvokasta tietoa valmistelun pohjaksi, sanoo valmistelun tukiryhmän puheenjohtaja Eija Kinnunen.

Niin haastatteluista kuin henkilöstökyselystäkin nousi vahvimpana esiin halu turvata yhdenvertaiset, laadukkaat opiskeluhuollon palvelut lähellä oppilaita ja opiskelijoita ja säilyttää hyviksi havaitut toimintamallit. Erityisen tärkeäksi koettiin yhteisöllisen ja ehkäisevän  työn painotuksen säilyminen myös uudessa organisaatiossa.

Keskeistä on myös varmistaa tiivis yhteistyö uuden hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden, kuten oppilaitosten välillä, täydentää valmistelun ohjausryhmän puheenjohtaja Kirsi Mäkilä.

Myös valmistelutyössä keskeistä on ollut vuoropuhelu eri osapuolten kesken: opiskeluhuollon henkilöstölle on pidetty infotilaisuuksia, sivistystoimien ja sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista koostuva ohjausryhmä on ohjannut syksyn valmistelua ja vuoropuhelu myös kuntien sivistystoimien johtajien kanssa on ollut säännöllistä.

Yhdessä valmisteltu suunnitelma esitellään tammikuussa hyvinvointialueen väliaikaishallinnolle, ja sen toimeenpano alkaa. Toimintasuunnitelman teemoja ovat esimerkiksi yhteinen palvelumalli, johtaminen, viestintä, tietojärjestelmät ja toimitilat.

Yhteinen tavoite on luoda uudelle hyvinvointialueelle sujuva, yhdenvertainen opiskeluhuollon palveluiden kokonaisuus 1.1.2023 alkaen.