Karisalmen silta AsikkalassaKarisalmen silta Asikkalassa

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiaa on valmisteltava ajoissa, avoimesti ja yhdessä

Tulevan Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ensimmäistä strategiaa on tärkeää valmistella avoimesti alueen kuntien, kuntalaisten, sote- ja pelastusalan henkilöstön sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tämä nousi laajasti esiin sote-uudistuksen alueellisen valmistelun poliittisessa seurantaryhmässä tänään. Yhteinen valmistelu luo hyvän alun tulevalle aluevaltuustolle.

Hyvinvointialueen strategiaa valmistellaan väliaikaisen hallinnon aikana, mutta aluevaaleissa valittava valtuusto käsittelee ja hyväksyy sen aloittaessaan toimikautensa. 

–  Strategian valmistelutyö on aloitettava nyt, jotta voimme varmistaa ajan riittävälle keskustelulle koko alueella. Sitä kautta yhteinen omistajuus asiaan voi syntyä jo ennen aluemalliin siirtymistä, painotti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola 

Päijät-Hämeen kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen yhdistävä hyvinvointialue on tarkoitus perustaa lailla 1.7.2021 ja toiminnan alkaa 1.1.2023. Jos sote-uudistuksen valmistelu pysyy aikataulussaan, aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022 ja aluevaltuusto aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.  

– Arjen näkökulma on se, että aluevaltuusto aloittaa toimintansa aivan uutena toimielimenä eikä se pysty kahdeksassa kuukaudessa luomaan uuden hyvinvointialueen strategiaa tyhjästä. Siksi alustavan valmistelun ilmapiirin täytyy olla hyvin avoin, valmistelu nojaa kuntien ja niiden päättäjien luottamukseen. Lisäksi niiden ratkaisujen, joita on välttämätöntä tehdä jo nyt, on oltava riittävän joustavia, jotta aluevaltuusto pystyy toimimaan niiden kanssa, totesi myös Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen 

Esitys väliaikaishallinnon kokoonpanosta etenee kuntiin käsiteltäväksi

Seurantaryhmä käsitteli myös suunnitelman hyvinvointialueen väliaikaisen hallinnon kokoonpanosta.  

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelua ja käyttää sen päätös- ja puhevaltaa lakiesityksen voimaantulon ja aluevaltuuston toimikauden alun välisen ajan. 

Esityksen mukaan väliaikaiseen valmistelutoimielimeen kuuluisi 10 jäsentä: yhdet Lahdesta, Heinolasta, Sysmästä, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta ja erityishuoltopiiri Etevasta sekä viisi Päijät-Hämeen hyvinvointialuestä. 

Keskustelun jälkeen esitykseen päätettiin lisätä Orimattilan edustaja vahvistamaan kuntien edustusta ja nostaa jäsenmäärä siten yhteentoista.  

Hallituksen esityksen mukaan osapuolten on sovittava myös siitä, mikä taho asettaa valmistelutoimielimen ja tukee sen toimintaa. Valmistelutyöryhmä ehdotti kokouksessaan valmistelutoimielimen asettajaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallitusta. 

Muutosesityksen jälkeen seurantaryhmä hyväksyi esityksen, ja se etenee alueen kunnanhallituksiin käsiteltäväksi.  

Lopullisesti asiasta päättävät Päijät-Hämeen kunnat ja hyvinvointialue, erityishuoltopiiri Eteva sekä pelastuslaitos. 

Lue lisää VATE:n tehtävistä soteuudistus.fi-sivulta