Päijät-Hämeessä sote-uudistusta valmistelevat työryhmät luovat pohjan hyvinvointialueen väliaikaisen hallinnon työlle

13.4.2021 Päijät-Hämeen sote-uudistuksen valmistelutyöryhmien tavoitteena on luoda hyvä pohja väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATE). Seitsemän työryhmää tekee kevään aikana ennakkotyötä, jotta VATE pääsee tarttumaan työhön nopeasti, jos sote-lait tulevat voimaan kesällä.

Työryhmien puheenjohtajat kokoontuvat kuukausittain varmistamaan ryhmien etenemisen samaan suuntaan. Tämänkertaisessa puheenjohtajien kokouksessa sovittiin, että ensimmäinen laajempi sidosryhmäseminaari järjestetään syksyllä, kun kuntavaalien myötä on nimetty uudet luottamushenkilöt maakunnan kuntiin.

Lisäksi päätettiin, että kaikkien työryhmien puheenjohtajat osallistuvat valmistelun poliittisen ohjausryhmän kokouksiin, jotta ajankohtainen tilannekuva on niissä mahdollisimman hyvin saatavilla ja täydennettävissä.

Hyvinvointialueen strategiatyö alkaa vähitellen

Yleishallinnon ja johtamisen valmistelutyössä on parhaillaan meneillään johtamisjärjestelmän kuvaus ja strategian kartoitus. Varsinainen hyvinvointialueen strategian työstäminen aloitetaan seuraavassa poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 23.4.

Palvelutuotannon työryhmässä on päästy hyvään alkuun tulevan hyvinvointialueen tilanteen analyysissa esimerkiksi väestön palvelutarpeen osalta.

ICT ja digi -työryhmällä  on meneillään arkkitehtuurikuvaus eli kartoitus siitä, mitä ratkaisuja tulevan hyvinvointialueen osapuolilla on käytössä nykyisin ja mitä on kehitteillä. Näiden pohjalta tavoitteena on kuvata kesäkuun loppuun mennessä ensimmäinen näkemys tavoitetilasta ja suunnitelma siihen etenemisestä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) työryhmän keskeisiksi teemoiksi on tunnistettu hyte-työn rakenteen ja rajauksen kuvaus, hyte-kärkien toimeenpano ja integroiminen sekä yhteisen käsityksen luominen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämisestä osana elinympäristön kehittämistä.

Viestintätyöryhmässä on sovittu yhteistyön tavoista valmistelun edetessä sekä avattu valmistelun etenemisen seurantaa varten sivut paijat-sote.fi/soteuudistus.

 

Päijät-Hämeen sote-rakenneuudistukseen on perustettu seitsemän työryhmää, joissa on edustus mm. hyvinvointialueesta, alueen kunnista, pelastuslaitokselta ja työntekijäjärjestöistä. Työryhmien tehtävänä on varmistaa uudistuksen onnistuminen.

  1. Uudistuksen vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä
  2. Yleishallinto ja johtaminen -työryhmä
  3. Palvelutuotannon työryhmä
  4. Viestintätyöryhmä
  5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä
  6. Talousasioiden työryhmä
  7. ICT- ja digityöryhmä.