Maisema Lahden IitistäMaisema Lahden Iitistä

Sote-uudistus: Päijät-Hämeen valmistelutyöryhmät valmiina lakiesityksen läpimenoon

Sote-uudistuksen päijäthämäläisen valmistelun poliittinen seurantaryhmä sai kevätkauden viimeisen tilannekatsauksen perjantaiaamuna.  

Sote-uudistuksen päijäthämäläisen valmistelun poliittinen seurantaryhmä sai kevätkauden viimeisen tilannekatsauksen perjantaiaamuna.  

Tällä hetkellä lakiesityksestä odotetaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä, jonka jälkeen asian käsittely siirtyy suureen saliin eduskunnassa. Tavoitteena on saada lakiesitys hyväksytyksi eduskunnassa ennen kesän istuntotaukoa. 

– Me Päijät-Hämeessä pärjäämme kyllä mahdollisen viivästyksenkin kanssa, mutta toivottavaa se ei tietenkään ole, totesi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola. 

Päijät-Hämeen luottamushenkilöistä muodostuva poliittinen seurantaryhmä muodostetaan kuntavaalien jälkeen uudelleen. 

Väliaikaishallinnon asettamiseen tarvitaan yhtenäinen päätös

Heti, kun lakiesitys hyväksytään eduskunnassa, alkaa maakunnissa väliaikaisen hallinnon vaihe. Sitä varten nimetään väliaikainen valmistelutoimielin (VATE), joka johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelua ja käyttää sen päätös- ja puhevaltaa siihen asti, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aloittanut toimikautensa.   

Päijät-Hämeessä on esitetty, että VATEn asettaisi hyvinvointialueen hallitus ja siihen kuuluisi 11 jäsentä: yhdet Lahdesta, Heinolasta, Sysmästä, Orimattilasta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta ja erityishuoltopiiri Etevasta sekä viisi Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta.   

Useimmat osapuolet ovat hyväksyneet esityksen tähän mennessä, ja hyvinvointialueen hallitus on varautunut tarvittaessa tekemään VATEn asettamispäätöksen heinäkuun aikana. 

Väliaikaishallinnon ajalle on laadittu eri aihealueiden työryhmille suunnitelmat keskeisistä tehtävistä, kuten strategian valmistelusta, hallinnosta, palvelurakenteesta ja ICT-ratkaisuista. Kun valmistelu etenee ja VATE asetetaan, sen täytyy vielä hyväksyä suunnitelmat  

Hyvinvointialueen rahoituslaskelmista ulkopuolinen arvio

Taloustyöryhmän puheenjohtaja Antti Niemi esitteli lyhyesti hyvinvointialueen rahoituksen muodostumista. Lakiesityksen mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ja erityishuoltopiirit siirretään hyvinvointialueille varoineen, velkoineen ja sitoumuksineen. 

​Valtiovarainministeriö tekee laskelmia nykyisen maakuntajaon kuntien ja vuoden 2020 kustannustason mukaan.​ Hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset perustuvat alueen kuntien vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätösten mukaisiin sote-tehtävien ja pelastustoimen kustannuksiin. ​ 

Taloustyöryhmä on käynyt läpi laskelmien mukaisen rahoituksen riittävyyttä Päijät-Soten, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja alueen kuntien tarkempien tietojen avulla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että näiden taloustyöryhmän laskelmien ja ministeriön arvioiden välillä on jonkin verran eroa, ja rahoituksesta on pyydetty ulkopuolista lausuntoa myös professori, terveystaloustieteen dosentti Markku Pekuriselta. 

Kuva: VisitLahti / Sorronsalmi, Iitti