Kumppanuusfoorumissa 19.5. käytiin vuoropuhelua järjestöyhteistyöstä

Kumppanuusfoorumi pidettiin 19.5.2022 klo 14-16 Teamsilla.

Järjestöt ovat Päijät-Hämeen hyvinvointialueella elintärkeitä kumppaneita, joiden kanssa yhdessä edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Järjestöillä on edellytykset tiivistää yhteiskunnan turvaverkkoa sekä lisätä osallisuutta ja ennaltaehkäisevää työtä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelussa on nyt edetty strategian ja järjestöneuvottelukunnan yhteiseen työstämiseen.

Kumppanuusfoorumissa käytiin vilkasta keskustelua järjestöistä hyvinvointialueiden kumppaneina. Laki velvoittaa hyvinvointialueilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä monitoimijaiseen yhteistyöhön, toimintaedellytysten tukemiseen, vaikuttamismahdollisuuksiin ja yhteistyöneuvotteluihin.

Tilaisuudessa tuli selvästi ilmi halu ja tarve hyvälle yhteistyölle, mutta myös toive saada ohjaavat dokumentit selkeällä suomenkielellä ja saavutettavasti. Vaikeat ja laajat termit on tarpeen avata, jotta varmistutaan samansuuntaisista tulkinnoista.

Tilaisuuden avasi aluehallituksen puheenjohtaja Kristiina Hämäläinen. Hyvinvointialuejohtaja (ma.) Marina Erhola kertoi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelusta ja hyvinvointialueen strategiakeskustelua johdatti NHG:n johtaja Olli Tolkki. Järjestökoordinaattori Helena Haaja kertoi hyvinvointialueen yhteistyöelimeksi työstettävästä järjestöneuvottelukunnasta.

Tilaisuuden materiaalit:

Marina Erhola: Hyvinvointialueen valmistelu

Olli Tolkki: Hyvinvointialuestrategian työstö

Helena Haaja: Järjestöneuvottelukunta

Lisätietoja Kumppanuusfoorumista järjestökoordinaattori Helena Haaja [email protected]