Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelulle uusi poliittinen seurantaryhmä

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaishallinto asetti uuden poliittisen seurantaryhmän toimintansa tueksi. Seurantaryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Mika Kari ja varapuheenjohtajaksi Milla Bruneau.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaishallinto asetti uuden poliittisen seurantaryhmän toimintansa tueksi. Seurantaryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Mika Kari ja varapuheenjohtajaksi Milla Bruneau.

– Hyvinvointialueen väliaikaishallinto on lain mukaisesti muodostettu eri osapuolten viranhaltijoista, mutta on tärkeää, että koko valmistelun ajan käydään riittävää keskustelua poliittisten ryhmien kanssa. Erityisen tärkeää se on niissä asioissa, joita valmistelemme tulevan aluevaltuuston ja -hallituksen käsiteltäviksi niiden toimikauden alussa keväällä 2022, toteaa väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Marina Erhola.

Päijät-Hämeen poliittiset ryhmät neuvottelivat seurantaryhmän kokoonpanosta kuntavaalien jälkeen muiden ylikunnallisten luottamushenkilöpaikkojen yhteydessä.

Keskeistä luoda vahva pohja hyvinvointialueen strategiatyölle

Väliaikaishallinto valmistelee perustukset uuden hyvinvointialueen strategiatyölle, jotta tammikuun vaaleissa valittava aluevaltuusto ehtii käsitellä strategiaa riittävästi ensi vuoden aikana. Strategian keskeisiä sisältöjä ovat

  • hyvinvointialueen rooli asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä
  • palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat linjaukset
  • laeissa säädetyt palvelutavoitteet
  • omistajapolitiikka
  • henkilöstöpolitiikka
  • asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen laajasta, vuonna 2019 alkaneesta muutosohjelmasta tehdään väliarviointi, jonka tuloksia hyödynnetään osana strategiavalmistelua. Valmistelutoimielin päätti myös, että strategiatyön tueksi tehdään väestökysely.

Koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueille 2023

Yksi hyvinvointialueen perustamisen mukanaan tuomista muutoksista on oppilas- ja opiskeluhuollon siirtyminen sen järjestettäviksi. Tällä hetkellä koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä Heinolan ja Sysmän kouluterveydenhuolto ovat kuntien järjestämiä, hyvinvointialue vastaa alueen muiden kuntien kouluterveydenhuollosta.

Siirto on hallinnollinen eikä tarkoita merkittäviä muutoksia oppilaiden palveluihin, joiden sisältö määräytyy oppilas- ja opiskelijahuoltolain perusteella. Siirron valmistelun aikana luodaan yhteisen palvelumalli  ja valmistaudutaan oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntömuutoksiin. 

– Keskeistä valmistelussa on turvata kuraattori- ja psykologitehtävien siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle saumattomasti ja sujuvasti. Valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien sivistystoimien ja alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kesken, sanoo hyvinvointialueen palvelutuotannon vastuuvalmistelija Mika Forsberg.

Nyt työn alla on selvitys nykytilanteesta alueen kunnissa. Muutoksesta on suunnitteilla pitää erillisiä infotilaisuuksia oppilashuollon työntekijöille. Valmistelun ohjausryhmänä toimii opiskeluhuollon maakunnallinen esimiesverkosto. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaishallinto piti toisen kokouksensa keskiviikkona 15.9. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat: Hyvinvointialueen väliaikaishallinto (VATE) – Päijät-Sote (paijat-sote.fi)