Lääkäri auttaa potilasta tuetussa kävelyssäLääkäri auttaa potilasta tuetussa kävelyssä

”Tämä on kaikkien päijäthämäläisten yhteinen asia”

Hyvinvointialueiden valmistelu on käynnissä eri puolilla Suomea. Hyvinvointialueet ottavat sote- ja pelastustoimen palvelujen järjestämisen vastuulleen vuoden 2023 alussa. Vaan mikä on hyvinvointialue?

Uudistuksen tavoitteena on turvata kaikille mahdollisimman tasa-arvoiset, tasalaatuiset ja saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.

– Päijät-Hämeessä on pitkä historia tämänkaltaisen uudistuksen valmistelusta, ja olemmekin vahvasti toimeenpanovaiheessa, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola sanoo.

Hyvinvointialueesta tulee osa hyvinvointialuetta, samoin maakunnan pelastuslaitoksesta. Heinolan ja Sysmän peruspalvelut siirtyvät kunnilta Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Myrskylä ja Pukkila taas siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen piiriin. Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle.

Ensihoidon järjestämisvastuu on tällä hetkellä hyvinvointialueella. Palveluita tuottavat sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos että hyvinvointialue.

– Yhteiskunta muuttuu, väestö ikääntyy nopeasti ja syntyvyys on suhteellisen matala. On selvää, että meidän täytyy järjestää ja tuottaa palveluja uudella tavalla, jotta ne voitaisiin mahdollistaa kaikille myös tulevaisuudessa, toteaa Erhola.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jari Hyvärinen arvioi, ettei pelastustoimen nykyistä palvelurakennetta liene tarpeen muuttaa merkittävästi.

– Meillä on vähän samankaltainen tilanne kuin hyvinvointialueella: olemme olleet jo vuoden 2004 alusta maakunnallinen toimija, mikä helpottaa siirtymää hyvinvointialueelle.

Päätökset tehdään paikallisesti

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää siis 1.1.2023 alkaen alueen sote- ja pelastustoimen palvelut sekä tuottaa osan näistä palveluista.

– Hyvinvointialueen rahoitus tulee suureksi osaksi valtiolta. Valtionohjaus varmasti lisääntyy jonkin verran, mutta olennaista on, että me järjestämme edelleen palvelut päijäthämäläisille. Siinä mielessä on tärkeää, että aluevaaleihin osallistutaan. Päätökset tehdään joka tapauksessa paikallisesti, sanoo hyvinvointialueen hallintojohtaja Veli Penttilä.

Päijät-Hämeessä hyvinvointialueen ylimmässä johdossa on 69-jäseninen aluevaltuusto, joka valitaan tammikuun 2022 aluevaaleissa. Jokainen päijäthämäläinen voi vaikuttaa siihen, keitä aluevaltuustossa istuu. Hyvinvointialue muodostaa yhden vaalipiirin, eli kaikki päijäthämäläiset äänestävät samalta listalta.

Yhteistyötä potilaan parhaaksi

Fysioterapeutti Sara Ojapalo työskentelee osana Hollolan Salpakankaan moniammatillista tiimiä. Tiimimallilla tavoitellaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta koko maakunnan alueella ja asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisen avun saamista heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen.

Uudistukseen liittyen Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa on kehitetty moniammatillisen tiimityön mallia, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät tiiviisti yhdessä potilaiden tarpeiden mukaisen avun tarjoamiseksi.

Fysioterapeutti Sara Ojapalo liittyi aiemmin syksyllä Salpakankaan moniammatilliseen tiimiin ja on osa sitä loppuvuoden ajan. Hän siirtyi Salpakankaalle Kärkölän terveysasemalta.

– Työarkeni ei ole muuttunut kovin paljon, sillä työnkuvani oli Kärkölässäkin suht laaja ja tein monipuolista yhteistyötä terveysaseman muiden ammattilaisten kanssa.

Ojapalon mielestä tiimimallin yksi isoimmista hyödyistä on se, että asiakas ohjautuu nopeammin hänelle tarkoituksenmukaisten palvelujen pariin.

­– Joskus voi esimerkiksi olla järkevää, että asiakas tulee suoraan fysioterapeutille sen sijaan, että menisi ensin lääkärin vastaanotolle. Uskon, että arvostus sote-alan muita asiantuntijoita kohtaan kasvaa, kun hoidetaan tiiminä asiakkaan asioita. Itsekin arvostan suuresti muun muassa hoitajien ja lääkärien ammattitaitoa asioissa, joissa itselläni ei ole niin paljon osaamista.