Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelu: marraskuun tilannekatsaus

Hyvinvointialueiden toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa aikataulussa niin Päijät-Hämeessä kuin muillakin hyvinvointialueilla, ilmenee uusimmasta tilannekuvasta.  

Tilannekuva kertoo sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon etenemisestä kaikilla 21 hyvinvointialueella, Helsingissä ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS). Alueellisen toimeenpanon tiekartta luo pohjan tilannekuvalle, johon alueet päivittävät tiedot etenemisestä kuukausittain. Työn keskeisin tavoite on varmistaa, että jokainen hyvinvointialue pystyy järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueella 1.1.2023 alkaen. 

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa hyvinvointialueiden valmistelun etenemistä alueiden raportoiman tilannekuvatyökalun ja sen pohjalta käytyjen keskustelujen kautta. 

 Marraskuun tilannekatsauksessa sosiaali- ja terveysministeriön ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueen välillä todettiin mm., että  

  • Alueen toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti. Alue voi aloittaa osan tehtävistä myöhemmin, koska pohjalla on jo integroitu kuntayhtymä.  
  • Järjestöt on otettu mukaan valmistelutyöryhmiin ja koulukuraattorit ja -psykologit on huomattu tärkeäksi osaksi valmistelua. 
  • Sopimusten, omaisuuden ja tilojen siirtoihin liittyvät valmistelut ovat käynnissä ja asiat niiden saralla etenevät.  
  • Henkilöstön siirto toteutetaan sujuvasti suunnitellussa aikataulussa.  
  • Alueella valmistellaan hallintosääntöä sekä johtamisjärjestelmää. 
  • Hyvinvointialueen strategian valmistelutyöt valmistelu (ml. HYTE-suunnitelma) ovat hyvässä vauhdissa.