Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajaksi yhdeksän hakijaa

Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajan vakinaista virkaa haki yhteensä yhdeksän henkilöä.

Hakijat ovat aakkosjärjestyksessä:

Erhola Marina, toimitusjohtaja, tohtoritutkinto

Flink Tero, ensihoitaja, ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Hartikainen Mikko, ei tutkintotietoja

Kiviniemi Antero, Senior Policy Officer, tohtoritutkinto

Leväpelto Kirsi, palvelutoiminnan johtaja, ylempi korkeakoulututkinto

Louna Timo, vs. toimitusjohtaja, ylempi korkeakoulututkinto

Ruuska Rami Mikael, pelastusylitarkastaja, ylempi korkeakoulututkinto

Saari Raija Maritta, toimitusjohtaja, ylempi korkeakoulututkinto

Santala Jukka, toimialajohtaja, ylempi korkeakoulututkinto

Aluehallituksen puheenjohtajistosta, aluevaltuuston puheenjohtajasta, Päijät-Soten hallintojohtajasta ja henkilöstöjohtajasta sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtajasta muodostettu toimikunta haastattelee valitsemansa hakijat. Hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto. Tavoitteena on tehdä valinta 31.5.2022 mennessä.