Tuula HäyrinenTuula Häyrinen

Onnistunut moniammatillisen tiimityön alkutaival Hollolassa, Asikkalassa ja Padasjoella

Blogissa erityisasiantuntija Tuula Häyrisen ajatuksia moniammatillisen tiimityön alkuvaiheesta.

Netin uutisvirrassa silmiini osui uutisjuttu moniammatillisesta tiimityöskentelystä. Uutisen ensimmäinen luku alkoi suurin piirtein näin: “Onko fysioterapeutti ratkomassa asiakkaan terveyshaasteita ensikontaktin yhteydessä muiden ammattilaisten kanssa, vai lähetetäänkö asiakas fysioterapeutille vasta, kun joku sattuu muistamaan kuntoutuksen ammattilaisen?”

Viime vuonna olemme olleet osallisina keskusteluissa, puheen sorinassa, naurussa, hiljaisuudessa ja väittelyssäkin, kun olemme yhteiskehittäneet oppivaa ja innostavaa moniammatillista tiimimallin työympäristöä.  Moniammatillinen tiimimalli käynnistyi 1.10.2021, ja muun muassa kuntoutuksen työntekijälähtöisessä toiminnallisessa pilotissa nivottiin fysioterapeutin työpanos osaksi yhteistä työskentelyä Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen sote-keskuksissa. Mitä se on tarkoittanut käytännössä, ja mitä kokemuksia olemme saaneet tiimityöllä aikaiseksi?   

Moniammatillisen tiimityön muodostavat sen jäsenet yhdessä asiakkaiden kanssa. Toimivassa tiimityössä kaikilla on oltava kirkkaana yhteisesti tavoiteltavat ratkaisut, arkea edistävät käytännöt ja yhteiset sopimukset. Moniammatillinen tiimityö toimii eri ammattilaisille työvälineenä. Ammattilaisen on hyvä pysähtyä miettimään, mikä on oma perustehtäväni, mutta myös vastuuni tiimin jäsenenä. Miten voisin ammattilaisena olla parhaiten tueksi asiakkaille ja toisille ammattilaisille? Millaista apua itse saan tiimiläisiltä?  

Moniammatillisen tiimimallin alkutaival osoittaa, että yhteistyölle ja sen kehittämiselle on tarvetta. Kuntoutuksen pilotin työntekijäkokemusten perusteella kuulumisten vaihto ja neuvojen kysyminen on tiimeissä helppoa. Yhteistyö on lisääntynyt ja syventynyt, käytännön asioita on saatu sovittua. Yhdessä tekeminen ei ainakaan ole ollut unettavan rauhallista, kun huomioidaan tiimien kokonaistilanne – asiakkaiden yhteydenottomäärien kasvu, asiakkaiden ohjaaminen tiimeihin ja itse palvelujen tarjoaminen.  

Tekemisen mielekkyys syntyy, kun arvioidaan asetettuja tavoitteita ja tuloksia. Mihin olemme tyytyväisiä tai mitä pitää muuttaa? Työntekijäkokemuksen lisäksi olemme arvioineet asiakkaiden yhteydenottomääriä. Asiakkaiden ohjaaminen tiimistä fysioterapeutin vastaanotolle on kasvanut huomattavasti. Varsinkin Hollolan sote-keskuksessa asiakkaiden ohjautuvuus on lisääntynyt reilusti, yli tuplaantunut, moniammatillisen tiimityön tuloksena. Asikkalassa on otettu tiimityön uusintastartti, ja tänä vuonna panostamme yhteistyön ja ohjautumisen lisäämiseen ja luottamuksen kasvattamiseen myös siellä. Padasjoen sote-keskuksessa tiimityö on tuonut yhteiseen työskentelyyn syvyyttä.  

Tiimityössä on olennaista ottaa asiakkaat mukaan heidän kuntoutuksensa suunnitteluun siten, että huomioidaan myös hoidon vaikuttavuus ja jatkuvuus. Miten onnistumme työskentelemään vahvuuksia hyödyntäen asiakkaiden arkielämän tilanteissa? Mitä hyötyä työstä on asiakkaan hyvinvoinnille? Entä miten asiakkaat itse kokevat elämäntilanteidensa muuttuvan?  

Saimme kerättyä tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi fysioterapeutin suoravastaanotolle tulleiden asiakkaiden kokemuksia. Tulosten perusteella kuntoutuksen asiakkaiden kokemus oli kiitettävä – jopa yli 80 % asiakkaista kertoi palvelusta olleen heille erittäin paljon tai paljon hyötyä. Lisäksi yhtä moni asiakkaista ilmoitti, että kuntoutuspalvelu oli riittävä, eikä kuntoutusjakson aikana ollut tarvetta hakeutua lääkäriin saman vaivan takia.  

Moniammatillisen tiimimallin alkutaival osoittaa, että yhteiskehittämistä kannattaa jatkaa ja huomioida siinä muun muassa asiakkaiden oikea-aikainen ja tarpeen mukainen pääsy palveluun. Tällä hetkellä tiimeissä työskentelee hoitajien, lääkäreiden ja fysioterapeuttien lisäksi myös farmaseutti sekä mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisia. Tiimien työntekijät toivottavat tervetulleiksi lisää ammattilaisia ydintiimiin yhteisen, moniammatillisen keskustelun ja oppimisen äärelle.  Kevään aikana onkin tarkoitus saada mukaan sosiaalihuollon ja suun terveydenhuollon ammattilaisia.  

Oikeasti onnistuneesta moniammatillisen tiimityön alkutaipaleesta ja kuntoutuksen pilotista rohkenen yhteenvetona todeta, että tiimit antavat rakenteet – muutos ja uudistuminen vaativat ammattilaisten yhteistä vuoropuhelua. Tiimien moniammatillinen yhteiskehittäminen toimintojen sisältöjen osalta jatkuu tänä vuonna, ja työssä huomioidaan yhtenäisen hyvinvointialueemme valmistelu. Onnistuneen menestystarinan luomme ammattilaisten kanssa yhdessä tekemällä, johdon aidolla ja läsnä olevalla tuella – joskus jopa vaatimuksillakin.  

Tuula Häyrinen
erityisasiantuntija, kehittämishanketoimisto, Päijät-Sote