Ministereiden aluekierros: Päijät-Hämeessä ollaan etumatkalla, mutta tehtävää on vielä paljon

Suomen kaikki hyvinvointialueet ja Helsingin kaupungin kattava aluekierros vieraili Päijät-Hämeen hyvinvointialueella torstaina 11. marraskuuta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) osallistui etäyhteydellä Lahdessa järjestettyyn tapahtumaan.

Tilaisuuteen osallistui myös sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön sekä sisäministeriön virkahenkilöitä. Päijät-Sotesta paikan päällä ja puhumassa olivat mm. hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola ja hallintojohtaja Veli Penttilä.

Tilaisuudessa käsiteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen sisältöjä ja toimeenpanoa. Puheenvuoroissa ja keskustelussa luotiin katseita myös tammikuussa järjestettäviin aluevaaleihin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) osallistui Päijät-Hämeen aluekierrostilaisuuteen etäyhteydellä.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta tosiaan päätettiin kesän alkupuolella eduskunnan viimeisellä sanalla, ja valmistelutyö on lähtenyt jokaisella alueella hyvinkin nopeasti liikkeelle. Kaikki alueet saivat muodostettua myös väliaikaisen hallintoelimen. Keskeinen tehtävämme on varmistaa, että tämä iso uudistus onnistuu myös toimeenpanon osalta, ministeri Kiuru totesi.

Sote- ja pelastustoimen uudistamisen keskeisiä tavoitteita ovat yhdenvertaisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen turvaaminen kaikkialla Suomessa, ammattitaitoisen työvoiman saanti, turvallisuuden sekä peruspalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen. Turvaamalla yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikkialla Suomessa voidaan samalla kaventaa eri alueiden ja samalla ihmisten välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja.

Kiurun mukaan keskeistä uudistuksen rakenteellisen puolen toteuttamisessa on se, että iso liikkeenluovutus onnistuu. Ministerin sanoin, ”henkilöstö on kriittinen menestystekijä”.

– Onnistuminen taataan vain sillä, että varmistetaan henkilökunnan viihtyvyys työssä ja se, että he tuntevat kuuluvansa hyvinvointialueen henkilöstöön. On myös tärkeää kuulla työntekijöitä ja ottaa heidät huomioon hyvinvointialueen valmistelussa.

Valmistelutyöstä eväitä uusille päättäjille

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) vastaa hyvinvointialueen valmistelusta siihen saakka, kunnes uusi aluevaltuusto aloittaa maaliskuussa 2023 toimikautensa.

– Teillähän on omalta osalta jo tehty integraatio, joka tuo etua rakenteellisen uudistuksen valmisteluun. Monet asiat ovat Päijät-Hämeessä jo tehtynä, kommentoi Kiuru.

Hyvinvointialueen hallintojohtaja Veli Penttilä kertoi puheenvuorossaan tämänhetkisestä eli VATE-vaiheen valmistelusta.

– Pyrimme siihen, että eri vaiheiden välillä on aina sujuva siirtymä. Valmistelemme asioita niin, että kun poliittinen päätöksenteko käynnistyy, niin heillä (aluepäättäjillä) on täydet edellytykset alkaa tehdä päätöksiä VATE-valmistelun pohjalta.

Valmistelutyön tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueiden keskeiset toiminnot ja palvelut toimivat niin henkilöstön kuin asiakkaankin kannalta häiriöttä 1.1.2023 alkaen.

Päijät-Hämeessä painopiste palveluissa, henkilöstössä ja uudessa aluedemokraattisessa mallissa

Kiuru muistutti, että ison kokonaisuudistuksen rinnalla kulkevat vahvasti sisällölliset uudistukset eli palvelujen kehittäminen.

– Meidän pitää nyt laajasti läpi Suomen uudistaa perustason palveluja, jotta ne toimivat mallikkaasti.

Erityisen keskeisiksi sisältöuudistuksen kohteiksi ja tavoitteiksi Kiuru nosti hoitoon pääsyn parantamisen sekä mielenterveyspalvelujen kehittämisen perusterveydenhuollossa.

Päijät-Häme lukeutuu hallinnollisessa uudistuksessa edelläkävijöihin, minkä ansiosta myös sisällölliselle kehittämistyölle on pystytty antamaan suurempaa painoarvoa jo valmisteluvaiheessa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola toimi tilaisuuden puheenjohtajana ja piti myös puheenvuoron.

– Meillä fokus on kolmessa keskeisessä asiassa: palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja saatavuuden uudistamisessa, vaikeissa henkilöstökysymyksissä kuten henkilöstön saatavuudessa ja jaksamisessa sekä uuden alueellisen demokraattisen mallin muodostamisessa, mainitsi Marina Erhola.

Tilaisuuden muissa puheenvuoroissa, kysymyksissä ja keskusteluissa nostettiin esille mm. valtioneuvoston ja hyvinvointialueiden välinen

yhteistyö, uudistuksen toimeenpanon suunnitelma ja tämänhetkinen tilannekuva, hyvinvointialueiden rakentumisen tuki ja rahoitus sekä pelastustoimen rooli osana hyvinvointialuetta.

 

Kaikki aluekierroksen tilaisuudet striimataan, ja ne ovat katsottavissa kahden viikon ajan julkaisemisensa jälkeen. Päijät-Hämeen tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä: https://www.youtube.com/watch?v=X-zNxariwu4

Kysymyksiä ja vastauksia, joita tilaisuudessa ei ehditty käsitellä: Ministeriöiden aluekierros Päijät-Hämeessä: kysymyksiä ja vastauksia – Päijät-Sote (paijat-sote.fi)