Iäkkäiden työpajasta näkemyksiä asumisen suunnitteluun Kärkölässä

Kärkölän ikäihmiset hahmottelivat työpajassa iäkkäille soveltuvaa yhteisöllisen asumisen taloa ja sen toiminnallisuutta palvelumuotoilun keinoin.

Kärkölässä järjestettiin lauantaina 26.3.2022 työpaja, johon osallistui noin 35 kärköläläistä ikäihmistä.

Työpajan tarkoitus oli luoda ymmärrystä uuden talon potentiaalisten asukkaiden tila- ja palvelutarpeista suunnittelun lähtökohdaksi. Lisäksi tavoitteena oli saada konkreettisia ideoita yhteisöllisen asumisen suunnitteluun

Työpaja toteutettiin Opintien koulun liikuntasalissa ympäristöministeriön rahoittaman Kärkölän kunnan hankkeen ”Eloisaa – asumista senioreille Kärkölässä” ja STM:n pääosin rahoittaman Päijät-Soten JOPA-hankkeen yhteistyönä. Työpajan fasilitoi Piritta van der Beek. Käytännön järjestelyt hoitivat Kärkölän kunnan senioriohjaaja ja Eloisaa-hankkeen aluellepanija Saija Kelahaara sekä kehityspäällikkö Matti Skyttä. Päijät-Sotelta olivat mukana projektisuunnittelijat Marko Hiekkanen ja Laura Nummela.

– Oli oleellista saada kuntalaisia osallistettua konkreettisella tavalla heitä koskeviin päätöksentekoprosesseihin. Silloin heillä on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi. Näin päättäjät saavat kohderyhmältä konkreettisia toiveita asumisen suunnittelun tueksi, Saija Kelahaara sanoi.

Työpajan käytännön toteutuksen fasilitaattoriksi valittiin ammattilainen, jotta työpajasta saataisiin mahdollisimman paljon irti ja kaikkien ääni tulisi kuuluviin. Talohankkeessa tiiviisti mukana oleva Kärkölän kunnan kehityspäällikkö Matti Skyttä näkee osallistamisessa suuren arvon.

Kärkölän iäkkäät ovat hyvin aktiivisia, joten paikalle toivottiin ja odotettiin runsasta osanottoa. Tiedostamme, että kaikki viisaus ei asu toteuttajien mielissä ja apua tarvitaan. Tarkoitus on, että tulevassa suunnittelussa pystytään sitten näitä tarpeita huomioimaan, Skyttä painotti.

Yhteistyön merkitys korostuu pienen kunnan asumisen suunnittelussa. Työpajaan paikalle saapunut Teuvo Lahti näkee iäkkäiden yhteistyössä mahdollisuuden.

Teuvo Lahti

– Jokaisella iäkkäällä on ikääntymisestä ja sen tuomista tarpeista omanlaisensa näkemykset ja erilaisia mielipiteitä on hyvä kuunnella päätöksenteon pohjaksi, Lahti totesi

Työpajassa suunniteltiin kunnan keskustaan kaavaillun ikääntyneille tarkoitetun esteettömän talon toimintaa, palveluja sekä sisä- ja ulkotiloja. Osallistujat saivat muotoilla vapaasti näkemyksiään unelmien yhteisöllisestä talosta. Pitkä lista erilaisia ideoita saatiinkin kasaan noin neljän tunnin työpajan aikana. Tärkeänä nähtiin, että asunnot olisivat sopivan kokoisia yhdelle tai kahdelle henkilöille, ja että niissä olisi hyvä varustetaso kunnollisine keittiöineen. Ulkotilojen osalta toivottiin esimerkiksi pihasaunaa, liikuntalaitteita ja grillikatosta. Sisätiloihin hahmoteltiin runsaasti erilaisia tiloja, esimerkiksi kunnan yhteistä olohuonetta, ruokailutilaa sekä kuntosalia. Myös palveluntarjoajien huonetta pidettiin tärkeänä, jotta asukkaat voisivat käydä esimerkiksi parturissa tai jalkahoitajalla samassa talossa. Kaikkiaan talon toimivuus ja esteettömyys koettiin tärkeänä.

– Vaikkakaan minulla ei ole vielä liikuntakykyyn liittyviä rajoitteita, niin olisi tärkeää, että rakennus rakennettaisiin asumisviihtyisäksi ja helpoksi liikkua. Lisäksi tilojen ja palvelujen toimivuus olisi tärkeää, Lahti mietti.

Ikääntyneiden yhteisöllisen talon tarve on olemassa ja iäkkäiden osallistaminen työpajan keinoin antoi pohjaa sen suunnittelun jatkolle. Teuvo Lahti piti työpajaa mielekkäänä tapana osallistua hankkeen suunnitteluun.

– Oli hienoa, että saatiin näin suuri joukko työpajaan mukaan. Näin saatiin erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä tuotua esille. Jää nähtäväksi millaiseksi hanke lopulta muotoutuu.

Marko Hiekkanen, projektisuunnittelija, Päijät-Sote