Päijät-Hämeen hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä tukee valmistelutyötä aluevaaleihin asti

Hyvinvointialueen väliaikaishallinnon rinnalle on nimetty Päijät-Hämeen kuntien valtuutetuista valittu poliittinen seurantaryhmä, joka piti ensimmäisen kokouksensa 11.10.2021.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua johtaa tällä hetkellä väliaikainen, viranhaltijoista koottu hallinto. Sen toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu tammikuun 2022 vaaleissa ja aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Väliaikaishallinnon rinnalle on nimetty Päijät-Hämeen kuntien valtuutetuista valittu poliittinen seurantaryhmä, joka piti ensimmäisen kokouksensa 11.10.2021.

– Päijät-Hämeessä olemme olleet edelläkävijöitä ja koonneet palveluja leveämmille hartioille jo aiemmin. Nyt on lähtenyt liikkeelle ehkä Suomen itsenäisyyden ajan suurin yksittäinen kehittämishanke, totesi seurantaryhmän puheenjohtaja Mika Kari.

Tavoitteena parhaat palvelut asukkaille

Väliaikaisen virkamieshallinnon puheenjohtaja, hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola totesi, että suuren muutoksen perimmäinen tavoite ei ole uudistaa hallintoa, vaan saada asukkaille parempia palveluita, hallita kustannuksia ja turvata henkilöstön hyvinvointia.

Lisäksi on onnistuttava luomaan uudesta aluedemokraattisesta mallista toimiva – aluevaltuuston toimintamalli on uusi myös niille, jotka ovat pitkään toimineet kunnallisissa luottamuselimissä. Siksi on tärkeää alusta alkaen saada käyntiin toimiva yhteistyö virkamiestyön ja päättäjien kesken. 

Tulevat aluevaltuutetut edustavat koko Päijät-Hämettä 

Hyvinvointialueiden syntyminen muovaa kuntien tehtäväkenttää, esimerkiksi koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä jää kunnille. Valmistelutyössä keskeistä onkin täsmentää työnjakoa ja määritellä rajapinnat.

Päijät-Hämeestä on tavoitteena luoda Suomen paras hyvinvointialue. Se vaatii myös onnistuneita vaaleja, joiden onnistumiseksi seurantaryhmä päätyi esimerkiksi valmistelemaan yhteistä aluevaalitilaisuutta joulukuulle. Keskusteluissa painotettiin, että tulevat 69 aluevaltuutettua eivät edusta omia kuntiaan, vaan koko Päijät-Hämettä.

– Olemme asettaneet itsellemme tavoitteeksi olla yhdessä tekemässä Suomen parhaita aluevaaleja, jotta päijäthämäläisten ääni saadaan kuuluviin sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen kehittämiseksi, Kari painottaa.