Eduskunta äänestänee sote-uudistuslaeista ensi viikolla – Päijät-Häme valmiina rakentamaan hyvinvointialuetta

17.6.2021 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta julkaisi 15.6. mietintönsä sote-uudistuksesta ja puoltaa sen etenemistä. Eduskunta voi hyväksyä lait jo ensi viikolla. Jos näin tapahtuu, Päijät-Hämeen hyvinvointialue perustetaan 1.7.2021 alkaen.  

Hyvinvointialueen perustaminen tarkoittaa sitä, että uusi organisaatio syntyy hallinnollisesti. Sen jälkeen erikseen nimetty väliaikainen hallinto alkaa valmistella uuden hyvinvointialueen toimintaa siihen asti, että vaaleilla valittu aluevaltuusto aloittaa maaliskuussa 2022. Hyvinvointialueen varsinainen toiminta palveluiden järjestäjänä alkaa vuoden 2023 alusta.  

Päijät-Hämeessä viimeisten vuosien aikana tehty valmistelutyö on hyvin linjassa tulevan sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa ja luo vahvan pohjan väestön palvelujen edelleen kehittämiselle. 

– Uudistuksen eteneminen suunnitellussa aikataulussa on erinomainen uutinen, sillä lakien tultua voimaan voimme edetä valmistelutyössä. Päijät-Hämeessä uutta organisaatiota ei tarvitse koota niin pienistä paloista kuin monilla muilla alueilla, mutta hallinnollista valmistelutyötä ja erityisesti toiminnan kehittämistä on silti paljon, toteaa hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola. 

Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden lisäksi myös pelastustehtävien järjestäminen kunnilta hyvinvointialueille.  

Muutamia huomioita mietinnöstä: 

  • Hyvinvointialueilla tulee olemaan laajasti mahdollisuus hankkia palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta. Päijät-Hämeessä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuoden alussa perustettu yhteisyritys Harjun terveys mahtuu esityksen raameihin. Jos jotkut palvelukokonaisuudet edellyttävät muutoksia, tehdään niitä valmistelun edetessä vaiheittain. 
  • Eduskunta edellyttää, että THL:n tarvekertoimia tarkennetaan jatkotyössä ottaen huomioon todelliset kustannustekijät, kuten sosiaalihuollon kustannukset ja alueelliset kustannustekijät. 
  • Hyvinvointialue voi harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista.  
  • Hyvinvointialue voi ottaa hoidettavakseen kuntien yleiseen toimialaan kuuluvia tehtäviä, jotka alueen kaikki kunnat sopimuksella antavat hyvinvointialueen hoidettavaksi ja jotka lisäksi liittyvät hyvinvointialueen tehtäväalaan.  
  • Hyvinvointialueet voivat hoitaa tehtäviään myös yhdessä, jos niin sopivat. 
  • Hyvinvointialueella voi olla liikelaitoksia kuten kunnillakin. Hyvinvointialueen ja kuntien välillä on mahdollista tehdä tietyin edellytyksin myös tehtäväsiirtoja.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedote 15.6.2021 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö