Suun terveydenhuolto kysyy jatkossa alkoholinkäytöstäsi

Alkoholin riskikäyttö oli yleistä työikäisten, 20–64-vuotiaiden, keskuudessa Päijät-Soten alueella vuonna 2020. Miehistä liikaa alkoholia käytti 39 prosenttia ja naisista 26 prosenttia. Yhteensä alkoholin liikakäyttäjiä oli vajaa kolmannes, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sotkanet-tietopalvelusta. Juomatapatutkimuksen mukaan yli kymmenes väestöstä käyttää alkoholia siinä määrin, että heillä on kohonnut pitkäaikaisten terveyshaittojen riski. Alkoholi aiheuttaa myös suuhun monenlaisia haittoja, joista yleisimpiä ovat hampaiden kemiallinen syöpyminen, suun kuivuminen, limakalvomuutokset sekä suusyöpä. Haittoja voi ehkäistä vähentämällä juomista.

Päijät-Soten asiakkailta alettiin kysyä alkoholin riskikäytöstä vuonna 2019. Asiakkaalle kolme kysymystä juomisen useudesta ja annosten määristä voivat tulla vastaan mm. oman sote-keskuksen ja Akuutti24:n vastaanotoilla tai sairaalan vuodeosastolla. Marraskuun alussa myös suunterveydenhuollon ammattilaiset ottavat toimintamallin käyttöönsä. Audit-C-kyselyn kolme kysymystä löytyvät jatkossa suun terveydenhuollon sähköisestä esitietolomakkeesta, ja niihin asiakkaan toivotaan vastaavan ennen tuloaan vastaanotolle.

Alkoholin käytöstä puhuminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, ja velvollisuutena on tarjota myös lyhytneuvontaa sekä tarvittavaa tukea heille, joiden riskikäyttö kyselyssä tulee esille. Alkoholin riskikäytön varhainen tunnistaminen ja riskikäyttöön puuttuminen on kustannustehokas tapa tehdä ehkäisevää päihdetyötä. Alueen sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtiin yhteensä noin 11 500 kyselyä alkoholin käytöstä vuonna 2020. Enemmän kuin joka toinen riskikäyttäjä sai neuvontaa tilanteeseensa. Arvion mukaan joka kymmenes heistä muuttaa alkoholin käyttötapaansa neuvonnan jälkeen.