Tiedotteet

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Aluehallitukselle katsaus ICT- ja henkilöstöasioiden valmistelusta

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimintaa valmistellaan työryhmissä, jotka aloittivat toimintansa jo vapaaehtoisen valmistelun aikana keväällä 2021. Työryhmissä on jäseniä hyvinvointialueeseen liittyvistä organisaatioista eli Päijät-Sotesta, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta, Heinolan ja Sysmän sote-palveluista sekä erityishuoltopiiri Etevasta. Työryhmät keskittyvät esimerkiksi palvelutuotannon, henkilöstöhallinnon, talouden, ICT-ja digi-asioiden, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden sekä viestinnän rakentamiseen hyvinvointialueelle.

Päijät-Sote: Sosiaali- ja terveysalan päättäjät ja ammattilaiset kokoontuvat Lahteen toukokuussa!

Sosiaali- ja terveysalan tapahtuma TerveSos tuo alan huippupäättäjät ja ammattilaiset Lahden Sibeliustaloon 24.-25.5.2022. Seminaarit ja näyttely järjestetään jälleen paikan päällä, mutta tapahtumaan on mahdollista osallistua myös verkkoyhteydellä. Tapahtuma on vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa sotetoimijoiden vuotuisena kohtaamispaikkana kooten laajan osallistujajoukon eri puolilta maata. THL:n ohella tapahtuman muina järjestäjinä toimivat Päijät-Sote ja Lahden kaupunki.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kumppanuusfoorumissa käydään vuoropuhelua järjestöyhteistyöstä hyvinvointialueella

Toukokuun Kumppanuusfoorumissa käsitellään Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiaa yhdessä järjestöneuvottelukunnan kanssa. Järjestöt ovat hyvinvointialueella tärkeitä kumppaneita, joiden kanssa tehdään yhdessä työtä päijäthämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Järjestöt voivat tiivistää yhteiskunnan turvaverkkoa, lisätä osallisuutta ja tehdä ehkäisevää työtä.

Päijät-Sote: Sosiaaliasiamiehen palvelujen tarve säilyi lähes ennallaan toisena koronavuonna

Viime vuonna Päijät-Soten sosiaaliasiamies neuvoi, ohjasi ja kuunteli asiakkaita, avusti heitä muistutusten laatimisessa ja neuvoi muiden oikeusturvakeinojen käyttämisessä lähes yhtä usein kuin edeltävänä vuonna. Tiedot ovat sosiaaliasiamiehen selvityksestä viime vuodelta. Selvitys perustuu sosiaaliasiamiehen lakisääteiseen tehtävään seurata sosiaalipalveluja käyttävien asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain toiminta-alueensa kunnanhallitukselle.