Alaikäisten maksamattomista asiakasmaksuista perintäkirjeitä lasten huoltajille

Alaikäisten perintäkirjeitä on lähdössä noin 4800 kappaletta. Perintäaineisto koskee alaikäisten asiakkaiden maksamattomia laskuja vuosilta 2019–2021.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän laskut muodostuvat aina asiakkaalle itselleen, vaikka kyseessä olisi alaikäinen lapsi. Perinnän toimintamalli on nyt muutettu huoltajalta perittäväksi, jotta perintäprosessi nopeutuu. Aiemmin alaikäisten laskujen perinnän toimintatapana on ollut, että on odotettu lapsen täysi-ikäisyyttä, jonka jälkeen saatavaa on peritty. Tietojärjestelmä ei ole myöskään aiemmin mahdollistanut perintäkirjeen lähettämistä huoltajille.

Huoltajien on hyvä tiedostaa, että alkuperäinen lasku on toimitettu lapsen nimellä, mutta perintäkirjeet toimitetaan nyt alaikäisen lapsen huoltajille. Perintäkirjeessä on sekä huoltajan että alaikäisen lapsen nimi ja se sisältää viiden euron maksukehotusmaksun sekä viivästyskorot.

Alaikäisten asiakkaiden asemaa parantaa 1.7.2021 voimaan tullut asiakasmaksulain uudistus, joka laajensi palveluiden maksuttomuutta siten että alaikäisiltä asiakkailta ei enää peritä maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.