Lahden perhekeskuksen asiakkaat saavat tekstiviestin palautteen antamismahdollisuudesta

Päijät-Sote tehostaa asiakaspalautteiden keräämistä ja ottaa käyttöön tekstiviestit. Ensimmäisenä palautteen antamismahdollisuudesta saavat tekstiviestin perhekeskuksessa neuvola- ja kuntoutuspalveluja käyttäneet sekä neuvolan asiakasohjaukseen soittaneet.

Tavoitteena on saada lisää arvokasta tietoa asiakaskokemuksen kehittämisen pohjaksi. Myös nettisivuille halutaan nähtäväksi säännöllisesti päivittyvää tietoa asiakaspalautteista.

– Palautteen antamisesta halutaan tehdä mahdollisimman vaivatonta asiakkaalle. Asiakas saa tekstiviestitse linkin palautekyselyyn ja linkkiä painamalla hän voi vastata kyselyyn puhelimensa selaimella. Vastaaminen on asiakkaalle maksutonta, kertoo vs. kehittämispäällikkö Marja Kettunen.

Yksi asiakas voi saada korkeintaan yhden kyselyn esimerkiksi kuukauden sisään, vaikka hän asioisi usein tietyssä toiminnossa. Tekstiviestin lähettäjäkentässä asiakas näkee nimen Paijatsote.

Myöhemmin mukaan muita palveluja  

Syksyn kuluessa kokeilu käynnistyy vaiheittain ensihoidossa, päivystysavussa ja sosiaalihuollon neuvonnassa.

Jos kokeilu osoittautuu toimivaksi, palautteiden keruu tekstiviestein on suunnitelmissa laajentaa koskemaan kaikkia hyvinvointiyhtymän tuottamia palveluja.

Kokeilu toteutetaan rakenneuudistushankkeen rahoituksella osana THL:n vetämää asiakaspalautetiedon keräämisen kansallista kehittämistä.