Uudenlainen tiimimalli käyttöön kolmessa sote-keskuksessa lokakuun alussa 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa on kehitetty moniammatillisen tiimityön mallia, joka otetaan asteittain käyttöön 1.10.2021 alkaen Salpakankaan, Asikkalan ja Padasjoen sote-keskuksissa. 

 

Tiimimalli tarkoittaa uudenlaista toimintatapaa, jossa useat eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät tiiviisti yhdessä potilaiden tarpeiden mukaisen avun tarjoamiseksi. Tiimin kautta potilas voi suoraan saada tarvitsemaansa apua hoitajan tai lääkärin lisäksi esimerkiksi farmaseutilta lääkityksen tarkistamiseen tai fysioterapeutilta äkilliseen selkäkipuun.  

 

-Tiimimalliin siirtymisellä tavoitellaan sitä, että palvelut ovat yhdenvertaisesti saatavilla koko maakunnan alueella ja asiakkaan kannalta tarkoituksenmukainen apu olisi saatavilla heti ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen, kertoo projektipäällikkö Pertti Sopanen Päijät-Sotesta. 

 

Muutoksen vuoksi kiireettömiä vastaanottoaikoja lokakuulle sovitaan vasta 1.10.2021 jälkeen. Sote-keskuksiin yhteydessä olevien kiireelliset vaivat hoidetaan tarpeen mukaan. Apua hoidon tarpeen arviointiin saa myös Omaolon oirearvioista.  

 

Tiimimalliin siirryttäessä pyritään säilyttämään aiemmat hoitosuhteet. Myös sote-keskusten yhteystiedot säilyvät ennallaan. 

 

Siirtymävaihe uuteen toimintaan alkaa jo syyskuussa, jolloin palveluntarjonta on supistettua. Esimerkiksi sote-keskuksen hoitajan takaisinsoittoa voi joutua odottamaan pidempään kuin tavallisesti. Väestöltä toivotaan ymmärrystä toimintamallin muutoksen aiheuttamasta tilapäisestä palvelujen hitaudesta. Tiimimalliin siirtymisen myötä pyrimme palvelemaan väestöä entistä paremmin. 

 

Tavoitteena tiimimalli koko Päijät-Soteen ensi vuoden aikana  

 

Lokakuun alussa käyttöönotettavaa tiimityön mallia laajennetaan ja kehitetään edelleen. Tavoitteena on esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden saaminen osaksi tiimimallia mahdollisimman pian. Lisäksi suunnitelmissa on suun terveydenhuollon sekä ikääntyneiden ohjaus- ja neuvontapalvelujen kytkeminen tiiviisti kokonaisuuteen. Myös sosiaalityön osuutta tiimityössä vahvistetaan keväällä 2022. 

 

Tiimimallin toimintaa ja asiakkaiden ja ammattilaisten yhteydenpitoa tukevat myös loppuvuodesta käyttöön otettavat uudet digitaaliset palvelut, kuten digiklinikka.  

 

Tavoitteena on siirtyä moniammatilliseen tiimityöhön koko Päijät-Sotessa vuoden 2022 loppuun mennessä.