Joukkoaltistuminen Rata SM -tapahtumassa Kymiringillä 29.8.

Koronavirukselle on voinut altistua Rata SM -tapahtumassa Kymiringillä koko tapahtumapäivän 29.8. ajan.

Paikalla olleiden on syytä seurata vointiaan ja varata herkästi aika koronatestiin, jos vähäisiäkään oireita ilmenee.