Lääketieteen tohtori Jori Pesosen väitöskirja valittu vuoden vaikuttavimpien joukkoon

Tampereen yliopisto on valinnut lääketieteen tohtori Jori Pesosen väitöstutkimuksen vuoden vaikuttavimpien väitöskirjojen joukkoon. Valinnasta kertoi Mediuutiset 11.12.2020.

Pesosen väitöstutkimuksessa selvitettiin yövirtsaamisen eli nokturian ennustetta ja oireen vaikutusta kaatumisten, murtumien ja ennenaikaisen kuoleman riskiin. Väitöskirjakokonaisuus koostui kolmesta ns. meta-analyysin sisältävästä havainnoivien pitkittäistutkimusten katsauksesta ja yhdestä kotimaisen aineiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa osoitettiin yöllisten virtsaamiskertojen lisääntyvän tyypillisesti 60. ikävuoden jälkeen. Tutkimuksen mukaan kaatumisten, murtumien ja jopa ennenaikaisen kuoleman riski kohoaa, kun virtsaamiskertoja on useampi yössä. Tutkimustulokset antavat olettaa, että yövirtsaamisen vuoksi hoitoon hakeutuvien potilaiden määrä kasvaa väestön ikääntyessä, ja että oireen hoidossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota potilaan yleisen terveydentilan kartoitukseen ja terveysriskien hallintaan.


Jori Pesonen on yllättynyt ja hyvillään väitöstutkimuksensa saamasta tunnustuksesta. Tällä hetkellä Pesonen toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialueessa urologian erikoislääkärinä. Hän kertoo, että tutkimus on tuonut lisäarvoa ja ymmärrystä päivittäiseen käytännön työhön.

– Väitöskirjaprojekti auttoi ymmärtämään näyttöön perustuvan lääketieteen merkitystä kaikessa käytännön työssä, muun muassa hoitopäätösten tukena. Systemaattisten kirjallisuuskatsausten työstäminen opetti ymmärtämään kriittisen arvioinnin merkitystä julkaistun tutkimustiedon tulvassa – laadukkaan tutkimusnäytön puute vaivaa edelleenkin turhan usein päivittäisen työn päätöksentekoa.

Onnistunut hoito vaatii kokonaisuuden tarkastelua potilaskohtaisesti. Pesonen korostaa monisyisten syy-seuraussuhteiden selvittämistä hoidossa.

– Yhtä tärkeää on ymmärtää, että kaikkia potilaita ei ole mahdollista saada oireettomaksi taustasairauksista johtuen. Varsinkin hauraiden ikäihmisten kohdalla oireenmukaisista hoidoista voi olla jopa haittaa lääkityksiin ja toimenpiteisiin liittyvien riskien vuoksi, toteaa Pesonen.

Pesonen kertoo, että tutkimustyö jatkuu nuoremman kollegan väitöskirjaprojektin ohjauksen merkeissä ja iloitsee siitä, että voi siirtää omia oppejaan eteenpäin.