Ikääntyneiden palveluiden lääkkeiden toimittajat kilpailutettu – osalla asiakkaista apteekki vaihtuu

Uudella sopimuskaudella 1.1.2021-31.12.2022 sopimuskumppaneina on asumispalveluissa viisi apteekkia ja kotihoidossa kuusi. Osalla sopimusapteekeista toiminta on toteutettu yhteistyönä siten, että paikallinen apteekki on varsinainen palvelun tuottaja.

Asiakkaiden lääkkeiden annosjakelu vaihtuu uudelle sopimusapteekille vaiheittain tammi-helmikuun 2021 aikana. Ikääntyneiden asumispalveluissa palveluntuottaja vaihtui kuuden yksikön asukkailla kahdestakymmenestä neljästä. Kotihoidossa uudelle palveluntuottajalle vaihtuu neljäntoista kotihoitoalueen asiakkaat. Yhteensä hyvinvointialuellä on 19 kotihoitoaluetta. Asiakkaiden kanssa on jo aloitettu uusien apteekkisopimusten tekeminen, mikäli apteekki vaihtuu. Henkilökunta avustaa tarvittaessa sopimuksen tekemisessä. Palveluntuottajan vaihtuminen ei aiheuta kustannuksia asiakkaille eikä asukkaille.