Ateriapalveluhankinta kiinnosti palveluntuottajia odotetusti 

pasta-annos lautasella

Kesäkuussa hyvinvointialue päätti kilpailuttaa ateriapalvelunsa. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä kevään 2021 aikana. Osallistumispyynnön neuvottelumenettelyyn jätti määräaikaan mennessä kuusi palveluntuottajaa. Näistä neljää esitetään valittavaksi neuvottelumenettelyyn.  Yhtymähallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. 
 
Neuvottelumenettelyyn ilmoittautuivat Arkea Oy, Attendo Oy:n ja ISS Palvelut Oy:n ryhmittymä, Compass Group Finland Oy, Fodbar Oy, Palmia Oy ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy. 

Palveluntuottajat valittiin neuvottelumenettelyyn asetettujen vähimmäisvaatimusten sekä sosiaali- ja terveydenhuollolle tuotettujen ateriapalveluihin perustuvien referenssien perusteella.   

Hallitukselle esitetään, että ateriapalveluiden hankinnan neuvotteluvaiheeseen valitaan Arkea Oy, Attendo Oy:n ja ISS Palvelut Oy:n ryhmittymä, Palmia Oy ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy. 

Valittujen ehdokkaiden kanssa hankintamenettely jatkuu neuvotteluvaiheeseen, jonka perusteella hyvinvointialue laatii lopullisen tarjouspyynnön. Tarjouksen voivat jättää neuvottelumenettelyyn valitut palveluntuottajat. 

Hankintapäätös on tarkoitus tehdä kesäkuussa. Hankintapäätöksen jälkeen käynnistyy palvelujen haltuunotto. 

 

Hankinta varmistaa laadukkaat ateriat 

Hankinnalla varmistetaan laadukkaat ateriat muun muassa ympärivuorokautisen hoivan asukkaille, keskussairaalan potilaille ja hyvinvointialueen henkilöstöravintoloissa ruokaileville. 

Hankinnan tavoitteena on parantaa hyvinvointialueen ateriapalvelujen kokonaishallintaa sekä taata hyvinvointialueen asiakkaille laadukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita kustannustehokkaasti. Ateriapalvelut ovat merkittävä osa hyvinvointialueen asiakkaiden kokonaispalveluja ja esimerkiksi pitkäaikaisissa palveluissa ateriat vaikuttavat asiakkaiden elämänlaatuun ja toimintakykyyn. 

Hankintaa valmistelee ydinjoukko hyvinvointialueen asiantuntijoita niin hankinnoista kuin palveluja käyttäviltä toimialoilta. Hankinnassa käytetään myös ulkopuolista asiantuntijaa. 

Hankinnan etenemisestä viestitään säännöllisesti asiakkaille ja omaisille, henkilöstölle, valmistelijoille ja päättäjille. Myös vuorovaikutus, asiakkaiden ja henkilöstön osallistaminen, mahdollistetaan jo varhaisessa vaiheessa. 

Hankinta on mielenkiintoinen avaus kuntakentässä, ja se kiinnostanee myös muita ateriapalveluita hankkivia toimijoita Päijät-Hämettä laajemmaltikin. Hankinta toteutetaan niin, että siinä huomioidaan mahdollisen sote-uudistuksen tuomat muutokset sekä palvelurakenteiden kehittäminen.