Väitöstilaisuus 15.1. Terveysvalmennus parantaa tyypin 2 diabetesta ja sepelvaltimotautia sairastavien terveyttä ja elämänlaatua kustannustehokkaasti

Erja Mustosen väitös on nähtävissä verkossa 15.1. kello 12 osoitteessa https://www.uef.fi/fi/live1.

– Terveysvalmennus vaikuttaa myönteisesti erityisesti niihin potilaisiin, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita terveysvalmennukseen. Siten terveysvalmennus voisi olla yksi omahoidon tukimuoto kroonisten sairauksien hoidon palveluvalikoimassa, Mustonen toteaa.

Pitkäaikaisseuranta toi uutta tietoa terveysvalmennuksen vaikuttavuudesta

Tutkimuksen taustalla on Päijät-Hämeessä TERVA-hankkeessa vuosina 20062009 toteutettu terveysvalmennus. Hankkeessa tuettiin kokonaisvaltaisesti sellaisten päijäthämäläisten tyypin 2 diabetesta, sepelvaltimotautia ja sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden omahoitoa ja sairauden hallintaa, joiden tautitasapaino oli huono. Valmennukseen sisältyi terveellisten elintapojen ja sairauden hallintaa sekä suositusten mukaista terveyspalvelujen käyttöä. Valmennus perustui vahvuuslähtöiseen käyttäytymisen muutoksen tukemiseen.

Terveysvalmennuksen vaikutuksia terveyteen ja kustannuksiin tutkittiin satunnaistetulla tutkimusasetelmalla. Terveysvalmennusryhmään osallistuneen 1 034 potilaan terveyttä, elämänlaatua sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia verrattiin tavanomaisia terveyspalveluja käyttäviin potilaisiin, joita oli tutkimuksessa mukana 501.

Tuloksia voidaan hyödyntää terveyspalveluita järjestettäessä

Terveysvalmennukseen osallistuneiden potilaiden verenpaine laski ja elämänlaatu parantui. Kahdeksan vuoden seurannassa heillä oli aivohalvauksia, sydäninfarkteja ja munuaisten vajaatoimintaa vähemmän kuin vertailuryhmällä. Terveysvalmennukseen osallistuneiden potilaiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannukset laskivat, sillä he käyttivät vähemmän vuodeosastohoitoa, avohoidon vastaanottokäyntejä ja laitoshoitoa.

Monitieteellisesti toteutetun tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Terveystieteen maisteri Erja Mustosen terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Telephone-based health coaching for chronic disease patients: evaluation of short- and long-term effectiveness of health benefits and costs” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Minna Kaila Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Johanna Lammintakanen Itä-Suomen yliopistosta.

 

 

 

Erja Mustonen_kuva StudioEveLiisa