Kotihoito ja kuntoutus menestyivät palvelukyselyissä

Parin vuoden välein toteutettavissa palvelukyselyissä kotihoito ja kuntoutus saivat suosituksia, hyviä kehitysideoita ja spontaaneja kiitoksia.

– Palvelukyselyjen tulokset ovat erittäin hyvät. Haluan kiittää henkilöstöä heidän tekemästään erinomaisesta työstä erityisesti näin haasteellisina aikoina, sanovat tuloksista ilahtuneet Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen kotiin vietävien palveluiden tulosaluejohtaja Piritta Mattila ja Kuntoutuksen tulosaluejohtaja Veli-Pekka Hakanen.

 

Kotihoidon palvelukyselyn tuloksia

Kotihoidon tehostettu palvelukysely toteutettiin opiskelijoiden toimesta haastattelukyselynä 12.-18.10.2020. Palautevastauksia kerättiin yhteensä 133 kappaletta. Vastaukset jakaantuivat kotihoitoalueittain siten, että ympäristökunnissa 6 oli Hollola 2:n, 20 Iitin, 19 Kärkölän, sekä Lahden kotihoidosta 26 Asemantaustan, 28 Jalkarannan, 20 Mukkulan ja 14 Paavolan kotihoidon asiakkaita. Kotihoidon palveluiden asiakkaista 97,4% eli 117 haastatelluista oli valmis suosittelemaan saamaansa palvelua. Keskimääräinen kokonaisarvosana oli 8,9. Palvelukokemuksesta arvioitiin asteikolla yhdestä viiteen. Saatu hoito tai palvelu sai arvosanan 4,8. Olon kokemisen turvalliseksi hoidon tai palvelun aikana sai arvosanaksi 4,9. Jatkosuunnitelman osalta keskiarvoarvosana 4,6 irtosi kysymyksellä ”Minulta kysytään käynnin lopuksi: voimmeko vielä olla jotenkin avuksi?” Vapaissa kommenteissa hoitajat saivat runsaasti kiitosta ystävällisyydestään sekä hyvästä palvelusta. Osa vastaajista toivoi hoitajien pysyvän aina samoina, toiset puolestaan ilahtuivat, kun hoitaja välillä vaihtui. Pyynnöstä henkilöstön vaihtuvuuden kehitysehdotuksiksi kommentoitiin esimerkiksi itsensä selkeää esittelyä maskin takaa tai toivottiin nimikyltin käyttöä. Käyntiaikojen vaihtuvuudesta tuli luonnollisesti kehitettävää: aikojen toivottiin toteutuvan ilmoitetusti, käynnin pitkä odottaminen, varsinkin kesällä, koettiin raskaaksi.
 

Kuntoutuksen asiakaspalvelukyselyn vastaukset

Kuntoutuksen tehostettu palvelukysely toteutettiin paperilomakehaastatteluina 5.-18.10.2020. Vastaajia kyselyyn osallistui yhteensä 1056. Vastaajista 53% oli yli 65vuotiaita ja 20% vastaajista oli iältään 45-64 -vuotiaita, loput 27% olivat tasaisesti sen alle. Huikeat 99,7% vastaajista oli valmis suosittelemaan palvelua eteenpäin ja keskimääräinen kokonaisarvosana 9,5. Terapia- ja apuvälinepalvelu sai toiminnastaan myös loistavan kokonaisarvosanan 9,6 ja heidänkin palvelujaan asiakkaista 99,7% oli valmis suosittelemaan. Kuntoutuskeskus ja asiantuntija palvelut saivat suosituksen 99,5 % suosittelukysymykseen vastanneista, kokonaisarvosanan ollessa 9,4. Kuntoutuksen lääkäripalvelut, jotka pitävät sisällään fysiatrian poliklinikan sekä kuntoutustutkimuspoliklinikan, saivat suosittelukysymyksestä tulokseksi täydet 100% ja palvelun kokonaiskeskiarvo oli 9,6. Kokonaisarvosanat arvioitiin kaikissa kuntoutuksen tutkimuksissa asteikolla 4-10.

Raportit ovat nettisivuillamme:

Kuntoutus ja apuvälinepalvelut – Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kotihoito – Päijät-Hämeen hyvinvointialue