Hyvinvointialue palauttaa omistajakunnilleen liki 10 miljoonaa euroa

Hyvinvointialueen tulos (ilman liikelaitoksia) ennen kuntamaksuosuuksien täsmäytystä on noin 9,6 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue palauttaa tämän osuuden rahoituksesta kunnille.

Sekä hyvinvointialueen toimintatuotot että -kulut ylittivät hyväksytyn muutostalousarvion selvästi. Kuntakohtaiset laskelmat palvelunkäytöstä valmistuvat helmikuun puoliväliin mennessä. Tuolloin selviää, mitkä kunnat saavat palautusta, ja lähteekö johonkin kuntaan vielä ennakoitua suuremman palveluiden käytön perusteella lisälasku.

Talouden seuranta ja ennakointi on kokonaisuudessaan ollut vaikeaa koronapandemian muutosvaikutusten vuoksi. Hyvinvointialueelle aiheutui viime vuonna koronasta merkittäviä lisäkustannuksia kaikilla toimialoilla. Niihin saatiin valtionavustusta yhteensä 38,9 miljoonaa euroa.

Toiminallisesti hyvinvointialue onnistui vastaamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin hyvin, koronapandemia huomioiden. Talouden seuranta on parantunut, ja kuntaraportointi täsmentynyt. Talouden sopeutuksella on kuitenkin ollut myös varjopuolensa, ja hyvinvointialueen henkilöstön kokema työkuormitus on ajoittain ollut liian suurta.