Yhtymä kehittää ikäjohtamista osallistumalla tutkimushankkeeseen

Hyvinvointiyhtymä kehittää esimiestensä ikäjohtamistaitoja osallistumalla tutkimushankkeeseen. Tutkimuksessa selvitetään Työterveyslaitoksen kehittämän vertaisryhmävalmennuksen vaikutuksia käytännön johtamiseen.

Yhtymästä haetaan paraikaa maksimissaan 30 osallistujaa valmennukseen, jossa vahvistetaan esimiesten kykyä tukea ja kohdata eri-ikäisiä työntekijöitä. Valmennuksessa huomioidaan myös moni-ikäisyyden haasteet ja mahdollisuudet.

Valmennuksen vaikutuksia tutkitaan esimiesten ja työntekijöiden vuorovaikutukseen, työhyvinvointiin ja -motivaatioon.

– Johtamistaitojen vahvistuminen kasvattaa työntekijöiden hyvinvointia työssä. Tutkimukseen osallistumalla annamme omille esimiehillemme mahdollisuuden perehtyä ikäjohtamiseen. Samalla autamme kehittämään valmennusta, jota voidaan hyödyntää laajemmin työpaikoilla ikä- ja työurajohtamisen edistämisessä, kertoo työkykykoordinaattori Soile Sauranen.

Kaikkiaan tutkimushankkeeseen osallistuu noin 200 esimiestä 6-8 eri organisaatioista. Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistuvat työpaikat.