Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Yksi sote-uudistuksen keskeinen osa on peruspalvelujen kehittäminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Tavoitteena on varmistaa, että eri palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden. Päijät-Hämeen hankkeessa luomme ja toteutamme mallia maakunnallisesti toimivista, paikallisista sote-keskuksista.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallisena tavoitteena on perustaa laaja-alaisia sote-keskuksia, joista alueen asukkaat saavat sujuvasti palvelunsa ja avun yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Kehittämistyötä tehdään siksi, että palvelut olisivat laadukkaita ja yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Toiminnan painotusta on tarpeen siirtää raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Lisäksi palveluiden vaikuttavuutta halutaan parantaa ja varmistaa se, että eri palvelut toimivat sujuvasti yhteen. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen.

Kansallista ohjelmaa toteutetaan alueiden kehittämishankkeilla, ja meillä Päijät-Hämeessä on oma Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeemme. Alueiden hankkeet rahoitetaan valtionavustuksilla. Hankeaika on 1.1.2020-31.12.2022.

Päijät-Hämeessä kehitetään erityisesti neljää kokonaisuutta:

  • Luomme mallin siitä, millainen sote-keskus olisi täällä toimiva ja miten sellaiset toteutetaan. Työtä ohjaa hyvinvointiyhtymän palveluverkkosuunnitelma.
  • Luomme käytännön toimintamalleja sote-keskuksen avo- ja digipalveluille.
  • Teemme asiakassegmentointia eli mietimme, miten erilaiset asiakasryhmät tarvitsevat palveluja. Rakennamme asiakasohjausta osaksi sote-keskusta eli haluamme varmistaa, että palveluja tarvitseva ihminen löytää tiensä oikeaan paikkaan ja saa riittävästi neuvontaa.
  • Suunnittelemme, miten lasten, nuorten ja perheiden sekä sosiaalihuollon kentälle jalkautuvat palvelut sovitetaan osaksi maakunnallista sote-keskusta.

Miksi Päijät-Hämeessä tarvitaan muutosta palveluihin?

Päijät-Hämeessä palvelujen tuottamiseen on välttämätöntä tehdä muutoksia, sillä alueen väestö ikääntyy ja tarvitsee yhä enemmän palveluja. Sen lisäksi kuntien rahoitustilanne heikkenee, kun huoltosuhde muuttuu. Tämän tilanteen parantamiseksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä aloitti vuonna 2019 muutosohjelman. Sen päätavoite on muodostaa Päijät-Hämeeseen asukkaiden palvelutarvetta vastaava, kustannustehokas ja vaikuttava palvelutuotanto, joka on omistajakuntien maksukyvyn mukainen.

Tavoitteen saavuttamiseksi täytyy uudistaa nykyinen sote-keskusmalli ja avopalvelujen palveluverkko. Päijäthämäläinen​ Tulevaisuuden sote-keskus -hanke toteuttaa osaltaan hyvinvointiyhtymän muutosohjelmaa.

Hankkeen vaiheet

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen vuoden 2020 tärkeimmät tavoitteet olivat muodostaa yhteinen käsitys Päijät-Hämeen maakunnallisesta sote-keskusmallista osana palveluverkkoa, suunnitella sote-keskuskonsepti ja määritellä sote-keskuksen ydintiimin toimintamalli.

Vuonna 2021 keskitytään toteuttamaan suunniteltuja toimia ja muutoksia sekä kokeilemaan uudenlaisia toimintamalleja.

Vuonna 2022 tavoitteena on vakiinnuttaa toimiviksi todetut toimintamallit käyttöön koko maakunnan alueella.

Lisäksi suunnitellaan digitaalisia palvelukanavia ja ratkaisuja. Tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä jo suuri osa asiakkaista on löytänyt tiensä uusien palvelukanavien käyttäjäksi.

Lue lisää kansallisesta Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta.