Padasjoen Visapuiston palveluasumisen yksikkö suljetaan tilapäisesti

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan. Pykälän tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta.

Padasjoella on ollut pitkään erittäin haasteellinen henkilöstötilanne. Henkilöstön saatavuus ei ole monista yrityksistä huolimatta kuitenkaan parantunut. Tartuntatautilain 48a § astuessa voimaan, 1.2.2022, ei palvelutuotantoa ole mahdollista jatkaa Visapuiston palvelutalossa, sillä Padasjoella asumispalveluissa ei ole enää tarpeeksi hoitajia, joilla on tarvittava rokotesuoja. Tässä tilanteessa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella ei ole muuta mahdollisuutta, kuin suojata hauraat ikäihmiset takaamalla heille asianmukainen hoitopaikka.

Tehostetussa palveluasumisessa on 1.1.2022 lukien oltava välittömässä hoitotyössä vähintään 0,6 hoitajaa asukasta kohti. Visapuisto on kahdeksanpaikkainen yksikkö, jossa on ollut viimeisten viikkojen aikana seitsemän asukasta. Visapuistossa henkilöstömitoitus on yksikön koosta johtuen noin 1, sillä pienemmällä mitoituksella yksikön työvuorot eivät pyöri. Mitoituksen laskennassa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö. 

Visapuiston asukkaista kaksi sijoitetaan Padasjoelle Pihlajakotiin omaisten vierailujen helpottamiseksi. Viisi asukasta sijoitetaan Asikkalaan ja Lahden alueen yksiköihin. Asiakkaiden ja omaisten informointi on aloitettu viipymättä, ja asukkaiden muuttopäivä on 31.1.2022. Päijät-Hämeen hyvinvointialue hoitaa ja kustantaa muuttoon liittyvät asiat. Hyvinvointialue tekee parhaansa, jotta henkilöstöä saadaan rekrytoitua siten, että Visapuisto voidaan avata uudelleen.