Lapsiperhepalvelujen aktiivinen kehittäminen jatkuu koronaviruspandemiasta huolimatta

Lapsiperhepalveluissa viedään systeemisen toiminnan kehittämistä eteenpäin pilottina, johon palkataan kaksi määräaikaista resurssisosiaalityöntekijää ja yksi palvelusihteeri. Pilotissa suunnitellaan yhdessä työntekijöiden kanssa koulutusta ja kehitetään menetelmiä oman työn hallintaan ja asiakasosallisuuden vahvistamiseen.

Digiloikka lapsiperhepalveluissa

Lasten ja nuorten vanhemmille avattiin maaliskuussa 2020 ”En jaksa -chat”, jossa vanhemmat voivat keskustella esimerkiksi lasten kasvatuksesta, koronahuolista, parisuhteesta, lasten käytöksestä tai omasta jaksamisestaan. Lapsille ja nuorille avattiin ”Onks tää normaalia?” -palvelu, jossa he voivat testata elämään liittyviä huolia, katsoa niihin liittyviä videoita tai keskustella chatissa. Lisäksi virtuaalisairaalan digipalvelupolun käyttö laajennettiin kaikkiin lastensuojelun tiimeihin.

Perhekeskustoimintamalli kokoaa palvelut yhteen

Keskeinen osa THL:n lapsiperhepalveluille laatimaa toimenpideohjelmaa on perhekeskustoimintamallin juurruttaminen osaksi lapsiperheiden kanssa tehtävää työtä. Toimintamallin ydin on kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja sote-toimijoiden monialainen yhteistyö. Asikkalan perhekeskus otettiin käyttöön tammikuussa 2021 ja Lahden perhekeskus on kokonaisuudessaan käytössä huhtikuussa 2021.

Näkymät vuodelle 2021

Vuotta 2021 varjostaa edelleen koronapandemia, jonka vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja perheisiin sekä heidän arkeensa ei vielä tiedetä. Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025 valmistellaan vuonna 2021 yhteistyössä kuntien kanssa.

Lapsiperhepalveluissa ollut myös haasteita työntekijöiden saatavuudessa, erityisesti psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja perheneuvolan lääkäreiden kohdalla. Jotta lapsiperhepalvelujen tehtävät olisivat vetovoimaisia, on muun muassa tehtäväkuvien selkeyteen, vastuukysymyksiin ja työn tukemisen keinoihin panostettava voimakkaasti.