Lahti Aquan hyväntekeväisyystuotoilla jatketaan musiikkiterapiatyötä lastentautien osastoilla

Lahti Aqua teki vuodelle 2022 hyväntekeväisyyskalenterin, jonka myynti keräsi tuottoa kaikkiaan reilu 8 000 euroa. Saadut tuotot lahjoitettiin tänään 13. joulukuuta lyhentämättömänä Päijät-Hämeen keskussairaalan lastentautien osastoille. Kalenterissa esiintyvät vesihuollon ammattilaiset erilaisissa vesihuoltoon liittyvissä tehtävissään.

– Haluamme kiittää kaikkia hyväntekeväisyyskalenterin ostaneita ihmisiä ja yrityksiä, joiden ansiosta saimme reilut 8 000 euroa kerätyksi ja lahjoitetuksi lastentautien osastoille. Hyväntekeväisyyskohteen valinnassa oli merkitystä sillä, että Lahti Aqua on jo valmiussuunnittelussaan asettanut tärkeysjärjestyksessä korkealle Päijät-Hämeen keskussairaalan veden saannin turvaamisen erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa, kertoo Lahti Aquan viestintäpäällikkö Paula Nikula.

Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi kalenterin jokaiselle kuukaudelle on tuotu esiin kuvaan liittyvä ympäristöfakta, jolla vaikutetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin Lahden ja Hollolan alueella. Kalenterin kuvat on ottanut lahtelaislähtöinen valokuvaaja Markus Henttonen.

Päijät-Hämeen keskussairaalan kahdella lastentautien osastolla hoidetaan lapsia ja nuoria vastasyntyneistä ja keskosvauvoista aina 16–18 vuotiaisiin nuoriin. Lastentautien osastoilla perheet saavat ammattitaitoista hoitoa elämän kriittisinä ajanjaksoina. Vuosittain osastoilla hoidetaan noin 1 200 potilasta. Hoitohenkilöstö koostuu ammattitaitoisista lääkäreistä, sairaanhoitajista, lastenhoitajista ja askarteluohjaajasta.

Lahti Aquan lahjoitusvarat käytetään lasten ja nuorten musiikkiterapiatyöhön ja etämusiikkiterapiaan tarvittaviin, kotiin lainattaviin tabletteihin.

– Ajankulu voi olla osastoilla lapsipotilaille haasteellista, ja nämä musiikkiterapiahetket tuovat siihen toivottua vaihtelua. Ne ovat olleet kovin tykättyjä ja viihdyttäviä. Musiikki on hyvä väline työstää tunteita, ja sen avulla esimerkiksi syömishäiriöpotilaat saavat suunnattua ajatuksiaan muuhun kuin ruokaan. Olemme tehneet yhteistyötä kahden musiikkiterapeutin kanssa. He ovat saaneet Suomen kulttuurirahaston työskentelyapurahan etäterapiamallin ja itsehoitomateriaalin kehittämiseksi Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenosaston tarpeisiin. Ennen koronaa järjestimme osastolla musiikkiterapiahetkiä, ja nyt voimme lahjoitusvarojen turvin jatkaa tätä yhteistyötä musiikkiterapeuttien kanssa. Tämä tukee yhteistä kehittämistyötämme, kertoo lastentautien ylilääkäri Mikko Lavonius.