Hollolan uusi sote-keskus palvelee kolmessa kerroksessa tammikuusta lähtien

Monipuoliset perustason sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät tuolloin saman katon alta kolmesta kerroksesta. Uudet tilat palvelevat myös henkilöstön tiimityöskentelyä ja mahdollistavat uusien työtapojen käyttöönoton.

Uudet tilat valmistuivat täysin aikataulussa marraskuun lopussa noin puoli miljoonaa budjetoitua edullisemmin. Kokonaiskustannuksia kertyi 14,1 miljoonaa.

Sijainti Terveystie 2:ssa pitää huolen siitä, että palvelut ovat saavutettavissa hyvillä bussiyhteyksillä, pyörillä ja henkilöautoilla.

Uuden sote-keskuksen tilatehokkuus on hyvä, sillä rakennuksessa työskentelee noin 150 henkilöä, jota kutakin kohti huonealaa on 28 neliötä.

Vastuullisuutta rakennuksessa edustavat aurinkopaneelit ja energiatehokkaat kattosäteilijät, jotka pitävät huolen tilojen lämmityksestä talvella ja jäähdytyksestä kesällä. Sähköautojen yleistyminen on myös huomioitu: latausta varten on 38 hidasta ja kuusi puolinopeaa latauspistettä. Sähköpyöräilijöitäkään ei ole unohdettu, heille on varattu oma katoksellinen latauspaikkansa.

Asiakas saa oman hoitotiimin
Sote-keskuksessa avosairaanhoidon hoitajien ja lääkärien vastaanotot muodostavat moniammatillisen asiakkaita palvelevan tiimin ytimen. Avosairaanhoidon vastaanotot sijaitsevat Hollolan sote-keskuksen toisessa kerroksessa. Avosairaanhoidossa on kolme tiimiä, jotka kaikki hoitavat sekä pitkäaikaissairauksia että kiirevastaanottoja.

Vielä tämän vuoden puolella digitaaliset palvelut laajenevat ja asiakkaiden käyttöön tulee digiklinikan etävastaanottopalvelu. Tämä nopeuttaa yhteydenottoa ja hoitoon pääsyä niiden asioiden kohdalla, joissa etävastaanotto on mahdollista. Uusi asiointikanava otetaan käyttöön perinteisemmän vastaanoton rinnalle.

Myös laboratorio- ja kuvantamispalvelut siirtyvät moderneihin tiloihin
Salpakankaan laboratoriopalvelut muuttavat uusin tiloihin ja avautuvat asiakkaille maanantaina 3. tammikuuta. Nykyinen laboratorio palvelee vanhoissa tiloissa perjantaihin 31. joulukuuta kello 10 saakka.

Hollolan Salpakankaan sote-keskuksen röntgen on paraikaa kiinni kuvauslaitteen purkamisen ja siirron vuoksi, kunnes avautuu 3. tammikuuta uusissa tiloissa. Asiakkaita palvelevat muut kuvantamisen yksiköt Lahden sote-keskuksessa, Asikkalassa, Orimattilassa, Nastolan ja keskussairaalassa. Muiden paitsi kuvantamisyksikön puhelinnumero pysyy entisellään uusiin tiloihin muutettaessa. Kuvantamisyksikkö palvelee tammikuusta lähtien numerossa 044 440 3503.

Joustava klinikka aloittaa suun terveydenhoidossa
Suun terveydenhoidon palvelut löytyvät Hollolan uuden sote-keskuksen kolmannesta kerroksesta, jossa jatkossa otetaan myös tarvittavat suun, hampaiston ja leukojen röntgenkuvat.

Uudet vastaanottotilat mahdollistavat moniammatillisen toimintamallin laajasti myös suun hoidossa. Kerralla enemmän toimintamalli on saanut Hollolassa nimekseen Joustava klinikka ja se aloittaa helmikuussa 2022. Klinikassa potilaat voivat saada moniammatillista hoitoa yhdellä käynnillä hoidon tarpeen mukaisesti. Hoitoon pääsy nopeutuu ja hoitojaksot lyhenevät. Tuleva digipalvelujen käyttöönotto lisää entisestään mahdollisuuksia chat- ja etävastaanottoasiointiin hammashoitajan, suuhygienistin ja hammaslääkärin kanssa.

Kuntoutuspalveluja kaikenikäisille
Kuntoutuksen palvelut tulevat sijoittumaan sotekeskuksessa useaan eri paikkaan. Lasten ja nuorten kuntoutus sijoittuu rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen yhdessä muiden lasten ja perheiden palveluiden kanssa. Yksikössä annetaan lasten fysio-, toiminta- ja puheterapiapalveluja.

Aikuisten kuntoutus puolestaan löytyy rakennuksen toisesta kerroksesta. Yksikön fysioterapeutit osallistuvat tiiviisti avosairaanhoidon tiimimallin toteuttamiseen, näkyvimpänä palveluna on fysioterapeuttien suoravastaan-ottotoiminta. Asiakas siis voidaan ohjata jo ensiyhteydenotosta fysioterapeutin luokse ilman, että ensin tarvitaan käynti lääkärin vastaanotolla.

Lisäksi fysioterapeutit tuottavat asiakkaille yksilö- ja ryhmäkuntoutusta. Yksikössä työskentelee myös toimintaterapeutti, joka ottaa vastaan aikuisasiakkaita. Toimintaterapeutti tekee myös kotikäyntejä. Rakennuksen toiseen kerrokseen tulevat kotikuntoutuksen toimistotilat. Itse palvelu annetaan asiakkaille kotona. Asiakas hyötyy siitä, että kuntoutuspalvelut ovat saatavilla samassa rakennuksessa muiden palveluiden yhteydessä.

Muistihoitajan vastaanotto sijoittuu rakennuksen toiseen kerrokseen. Muistihoitaja toimii avosairaanhoidon vastaanottotoimintojen yhteydessä hissin ja odotusaulan läheisyydessä, joten hänet on nykyistä helpompi asiakkaan tavoittaa.

Lapsi rakentaa neuvolassa tornia värikkäistä palikoista

Tutut sosiaalipalvelut jatkavat uusissa tiloissa
Uuden sote-keskuksen toiseen kerrokseen sijoittuvat perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykososiaalisen kuntoutuksen kotiin vietävät palvelut, päihdetyön palvelut sekä työikäisten asiakasohjauksen sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat.

Sote-keskuksen ensimmäiseen kerrokseen muuttavat vammaispalveluiden, perhesosiaalityön sekä lastensuojelun asiakasohjaus sekä alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden pikkulapsitiimin palvelut. Myös Salpakankaan neuvola muuttaa uuteen sote-keskukseen. Muuton vuoksi neuvolapalvelut ovat väliaikaisesti kiinni keskiviikosta 29. joulukuuta tammikuun 3. päivään saakka.

Opasteisiin on tiloissa kiinnitetty erityistä huomiota. Muun muassa kerroskartta kertoo, missä mikäkin palvelu sijaitsee.