Kunnallisissa eläinlääkäripalveluissa palataan normaaleihin työjärjestelyihin

Päijät-Hämeen kunnallisessa eläinlääkäritoiminnassa rajoitettiin kiireetöntä toimintaa 17.3. alkaen kriittisten tehtävien turvaamiseksi. Eläinlääkinnän resurssit ohjattiin tuolloin tuotanto- ja seuraeläinten kiireellisen eläinlääkäriavun sekä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon varmistamiseen. Kiireettömät tapaukset suositeltiin siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Nyt kunnallisessa eläinlääkäritoiminnassa palataan normaalikäytäntöihin ja myös kiireettömiä potilaita voidaan jälleen hoitaa. Sekä vastaanotolla että tilakäynneillä noudatetaan hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä. Kontaktien määrä hoitotilanteissa pyritään pitämään edelleen mahdollisimman vähäisenä, siksi hoitotilanteessa voi olla vain yksi eläinlääkäriä avustava henkilö paikalla. Jos mahdollista, vastaanotoilla lemmikit hoidetaan ilman omistajaa. Hoitotilanteessa avustavan henkilön toivotaan edelleen käyttävän hengityssuojainta.