Hyvinvointialue sopi ilmastokumppanuudesta Lahden kanssa

Ilmastokumppanuuteen sitoutuvat Lahdessa kuntoutussairaala Jalmarissa toimivat hyvinvointialueen toiminnot eli geriatrinen osaamiskeskus ja kuntoutuksen tulosalue yhteistyössä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ja Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n kanssa.

Käytännössä ilmastokumppanuus merkitsee, että Jalmarin toiminnassa tehdään ympäristökuormaa ja kasvihuonepäästöjä vähentäviä muutoksia, joille asetetaan mitattavat tavoitteet. Muutosten on tarkoitus olla pysyviä. Parhaita käytäntöjä voidaan myöhemmin soveltaa myös muualla hyvinvointialueessa sekä yhteistyökumppaneiden toiminnassa.

Toimenpiteisiin sisältyy muun muassa biojätteen, vedenkulutuksen, sähkön ja likapyykin vähentämistä, jätteiden lajittelun tehostamista sekä kasvisruokavaihtoehtojen lisäämistä. Osana ilmastokumppanuutta Jalmarissa toteutetaan myös Tampereen yliopiston kanssa vaippahanke, jonka tarkoituksena on vähentää vaippojen käyttöä ja järkeistää inkontinenssihoitoa.

– Hyvinvointialueen arvot ovat rohkeasti uudistuen, yhdessä tehden ja ihmisestä välittäen. Ilmastokumppanuus on meille arvotyötä, näiden arvojen viemistä käytäntöön. Haluamme uudistua rohkeasti, ja toteutamme Jalmarissa toimenpiteet tiiviissä yhteistyössä henkilöstömme ja ateria- ja laitoshuoltopalvelujen kanssa ja toimimme näin ihmisten ja lähiympäristömme parhaaksi, kiteyttää hyvinvointialueen toimitusjohtaja Marina Erhola.

Ilmastokumppanuudet ovat osa Lahden kaupungin ympäristöpääkaupunkivuoden hankekokonaisuutta.