Koronayhteistyöryhmä suosittaa nuorten siirtymistä osittain lähiopetukseen 

Vaikka viime viikon tapausten määrissä ei ole merkittävää laskua, on epidemiatilanne kokonaisuudessaan viimeisten kahden viikon aikana parantunut. Nuorten kannalta lähiopetus on ensiarvoisen tärkeää, joten rajoitusten lievennykset ovat perusteltuja. Oppilaitosten on huolehdittava, että oleskelu niiden tiloissa järjestetään mahdollisimman väljästi. Maskisuositus on edelleen voimassa. 

Tartuntatautilain 58 g pykälän mukaiset rajoitukset ovat edelleen voimassa 14.4. saakka. Näiden rajoitusten pohjalta alueellamme on suljettu korkean tartuntatautiriskin tiloja lukuun ottamatta lääkinnällistä kuntoutusta ja vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoimintaa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi joukkueurheiluun käytettävät tilat, kuntosalit, uimahallit, sisäleikkipuistot sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat. Rajoitus ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Koronayhteistyöryhmä totesi, että laissa todetut edellytykset pykälän käyttöönotolle täyttyvät alueella edelleen. Mikäli epidemiatilanne ei oleellisesti parane alueellamme, voidaan rajoituksia jatkaa vielä 14.4. jälkeenkin.  

Koronayhteistyöryhmä arvioi alueemme koronatilannetta sekä suositusten ja rajoitusten tarvetta seuraavan kerran maanantaina 12.4.