Tiedotteet

Päijät-Sote on varautunut hyvin sähkönjakeluhäiriöihin

Kriittiset palvelut turvataan joka tilanteessa Päijät-Sote on varautunut mahdollisiin sähköpulatilanteisiin, joissa sähkön tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta, ja sähkön kulutusta on rajoitettava. Päijät-Sote on ilmoittanut terveyspalveluiden kriittiset kohteet alueen sähkönjakeluyhtiöille, ja ne huomioidaan mahdollisissa sähkönjakelun katkoissa. Näiden kohteiden, kuten sairaaloiden ja sote-keskusten, toiminta on turvattu eivätkä suunnitellut sähkökatkot koske niitä. Tämän lisäksi kriittiset kohteet on turvattu omilla varavirtalähteillään.

Päijät-Sote: Palveluiden saatavuuden varmistamiseksi tehdään kaikki voitava – Päijät-Hämeen jonotilanne ei poikkea muusta maasta

Päijät-Sote pyrkii varmistamaan palveluiden ja hoidon saatavuutta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tästä huolimatta odotusajat varsinkin leikkauksiin ovat olleet syksyllä pitenemään päin. Päijät-Häme ei kuitenkaan poikkea jonotilanteen suhteen muusta maasta: pula sote-ammattilaisista on valtakunnallinen ja hidastaa hoitoon pääsyä kaikissa sairaanhoitopiireissä. Myös korona rasittaa toimintaa edelleen, samoin henkilöstön sairauspoissaoloja on epidemian takia tavanomaista enemmän. Näistä syistä jonojen purussakaan ei ole mahdollista turvautua entisessä määrin naapurialueisiin.