Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin lisääntyi koronavuonna

Lääkäti keskustelee potilaan kanssa vastaanotolla

 

Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin lisääntyi hyvinvointialueessa viime vuonna. Sairaala-alkuisten infektioiden määrä laski ja käsihuuhdekulutus kasvoi selkeästi. Vaaratapahtumissa painopiste siirtyi toivotusti läheltä piti -tilanteisiin varsinaisten potilaille sattuneiden vaaratapahtumien vähetessä. Tiedot käyvät ilmi viime vuoden laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuusraportista.

Asiakaspalautteiden perusteella palveluun pääsy, kohtelu, palvelukokemus ja tieto jatkosuunnitelmasta olivat joko samalla tai paremmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Asiakkaista 71 prosenttia antoi palvelusta arvosanaksi kiitettävän, kun edellisvuonna vastaava luku oli 64 prosenttia. Saamaansa palvelua kertoi voivansa suositella 85 prosenttia kaikista kysymykseen vastanneista, mikä on kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna.

Viime vuonna toteutettu potilasturvallisuuskulttuurikysely osoitti, että hyvinvointialueen henkilöstö on turvallisuusmotivoitunutta. Vastausten perusteella henkilökohtainen vastuuntunne ja valppaus koettiin huomattavan korkeiksi.

Huolimatta COVID-19 pandemiasta kaikilla toimialoilla jatkettiin aktiivisesti palvelujen kehittämistä. Erityisesti sähköisiä asiointipalveluita kehitettiin voimakkaasti. Hyvinvointialueessa toteutettiin lähes 13 000 etävastaanottokäyntiä. Alkoholin riskikäyttöä seulottiin yli 11 000 potilaalta. Heistä 13 prosentilla riskipisteet ylittyivät, ja heistä runsas puolet sai neuvontaa alkoholin käyttöön liittyen.

– Kiire, väsymys, epätietoisuus koronaviruksen tartuttavuudesta ja suojavarusteiden riittävyydestä aiheuttivat huolta henkilöstön keskuudessa erityisesti pandemian alkuvaiheessa. Henkilöstösiirrot asettivat monet aivan uusien haasteiden eteen. Henkilöstö koki huolta ja epävarmuutta siitä, miten he kykenevät turvaamaan potilaille hyvää hoitoa haasteellisissa olosuhteissa. Vastuuntuntoisesti henkilöstö jaksoi tehdä työtään näinä poikkeuksellisen raskaina kuukausina, kiittelee laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri Maria Virkki.

Laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuusraportti 2020 kokonaisuudessaan ​​