Alle 25-vuotiaille ehdotetaan maksutonta ehkäisyä

Suomessa noin 50 kuntaa tarjoaa tällä hetkellä maksuttoman ehkäisyn nuorille. Kokemusten mukaan maksuttomuus on lisännyt ehkäisyn käyttöä, ja raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut. Myös sukupuolitautitartuntoja on tilastoitu vähemmän. Maksuttoman ehkäisyn on havaittu parantavan nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, vähentävän ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä ja edistävän sitä kautta laajemminkin nuorten hyvinvointia.

Hyvinvointialueen alueella ehkäisyn saa nytkin veloituksetta kolmeksi kuukaudeksi iästä riippumatta, kun aloittaja on ensikertalainen. Lisäksi varattomille asiakkaille on voitu tarjota maksutonta pitkäkestoista ehkäisyä. Jos maksutonta ehkäisyä aletaan tarjota esitetyllä tavalla kuluvan vuoden elokuusta, olisivat lisäkustannukset tälle vuodelle noin 110 000 euroa ja vuosikustannukset jatkossa arviolta 262 000 euroa.

Raskaudenkeskeytyksiä oli toissa vuonna koko Päijät-Hämeen alueella alle 25-vuotiailla naisilla yhteensä 105. Niistä koituneet kustannukset olivat noin 168 000 euroa, mikä sisältää hoitaja- ja lääkärikäynnit sekä erilaisista keskeytystoimenpiteistä aiheutuneet hoitokulut. Vaikka tästä summasta saataisiin säästöä, ehkäisyvälineistä ja maksuttoman ehkäisyn järjestämisestä tulisi hyvinvointialueen arvion mukaan suuremmat kustannukset. Etuna olisi silti ei-toivottuihin raskauksiin ja raskauden keskeytyksiin liittyvän inhimillisen kärsimyksen väheneminen sekä nuorten ja nuorten aikuisten seksuaaliterveyden paraneminen.

Väestöliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat suositelleet kunnille ilmaista ehkäisyä jo vuodesta 2006. Viime vuosina yhä useampi kunta on aloittanut tai laajentanut maksuttoman ehkäisyn saatavuutta joko alle 20-vuotiaille tai alle 25-vuotiaille.