Hyvinvointialue tarjoaa nuorille mahdollisuuksia tutustua työelämään ja palkkaa jälleen noin 200 nuorta kesätöihin

Hyvinvointialueen esimiehillä on mahdollisuus rekrytoida suunnitelmallisesti kesätyöntekijöitä, ja toimialoilla tarkastellaan, millaisia soveltuvia tehtäviä niiden toiminnasta nuorille kesätyön osalta löytyisi. Tarkoitus on löytää tehtäviä, joissa nuoret pääsivät monipuolisesti tutustumaan sekä hoitoalaan että hyvinvointialueelle työnantajana.

Hyvinvointialue haluaa maakunnan suurimpana työnantajana osallistaa nuoria tarjoamalla heille mielekkäitä kesätöitä. Tavoitteena on myös lisätä kiinnostusta hoitotyötä kohtaan ja avata nuorille enemmän näkemystä siitä, minkälaisia monipuolisia tehtäviä sekä hoitoalalla että hyvinvointialuellä laajemmin on tarjota. Hoitoalalla on suuri työvoimantarve, ja kesätyö onkin hieno mahdollisuus tutustuttaa ja houkuttaa nuoria hakeutumaan myöhemmin hoitoalalle. Kesätyöt auttavat nuoria oppimaan uusia taitoja, avaavat uusia näkökulmia työelämään ja auttavat luomaan verkostoja tulevaisuutta varten. Tarkoituksena on näin myös pienentää kynnystä nuorten työelämään astumisessa ja auttaaa heitä työllistymään kokoaikaisesti sitten, kun sen aika koittaa.

Kesätyön kesto on kalenterikuukausi ja palkka siitä on 1 000 euroa. Työjaksot sijoittuvat pääsääntöisesti touko–syyskuulle. Eri puolilla hyvinvointialuetta on tarjolla moninaisia avustavia tehtäviä, joista suurin osa painottuu hoito- ja hoiva-alan tehtäviin. Näiden lisäksi kesätyötehtävien joukossa on toimisto- ja arkistotehtäviä, kuljetustehtäviä ja asiakkaiden ulkoiluttamista.

Kesätyöntekijöille ilmoitetaan valinnasta 29.4. mennessä.

Kesätyöhakuun: Kesänuoret 2022 – Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Kuntarekry