Asikkalan perhekeskus Ilo, kuva: Mirva KallonenAsikkalan perhekeskus Ilo, kuva: Mirva Kallonen

Perhekeskukset kokoavat osaamista lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi

7.4.2021 ​Päijät-Hämeessä on iloittu tämän vuoden puolella kahden uudenlaisen perhekeskuksen avautumisesta, toisen Lahteen, toisen Asikkalaan.

​Päijät-Hämeessä on iloittu tämän vuoden puolella kahden uudenlaisen perhekeskuksen avautumisesta, toisen Lahteen, toisen Asikkalaan.

Perhekeskukset ovat keskenään erilaisia, mutta molempiin on saatu saman katon alle paljon osaamista lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi. Asikkalan perhekeskuksesta löytyy Päijät-Soten lapsiperhepalveluja, työikäisten palveluja, 4H-järjestön ja seurakuntien sekä kunnan avointa varhaiskasvatusta. Lahden perhekeskukseen puolestaan on koottu paljon Päijät-Soten sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoita ja keskus palvelee koko Päijät-Hämeen aluetta. Normaalioloissa perhekeskukset toimivat myös luontevana paikkana kohdata ja saada vertaistukea.

Perhekeskuksella tarkoitetaan yhteensovitettua lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avuntarpeisiin vastaavaa palveluverkostoa, joka toimii ja jota johdetaan yhtenä kokonaisuutena. Perhekeskus voi olla fyysisesti yhden katon alla, kuten Asikkalassa ja Lahdessa, mutta tila ei ole välttämätön: olennaista on verkostomainen tapa työskennellä ja yhdistää osaamista lapsen, nuoren ja perheen tukemiseksi.

Perhekeskukset osa tulevaisuuden sote-keskuksia

Perhekeskustoimintaa alettiin kehittää Suomessa 2000 -luvulla. Vuosina 2005–2007 kehittämistyötä tehtiin valtakunnallisella PERHE -hankkeella. Tämän jälkeen työkaluksi tuli kansallinen KASTE -ohjelma. Eri hallitusohjelmissa, toinen toisensa jälkeen, on tavoiteltu sitä, että lapsiperheiden tukea ja palveluja kootaan perhekeskuksiksi.

Päijät-Hämeessä toteutettiin vuosina 2017-2018 valtakunnallista Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE), joka puolestaan oli osa silloista sote-uudistuksen valmistelua. LAPE-ohjelman aikana perhekeskustoimintaa pilotoitiin Hartolassa, Lahden eteläisellä alueella ja Asikkalassa ja toimintamalli otti isoja harppauksia eteenpäin. Heinolassa on jo pitkään toiminut perhekeskus, joka tarjoaa asukkaille avointa varhaiskasvatusta, erilaisia vertaisryhmiä sekä lapsen syntymään liittyvää perhevalmennusta. Sysmässä perhekeskustoiminta nivoutuu luontevasti osaksi sote-keskusta ja hyvinvointine​uvolaa.

Myös Marinin hallituksen suurena ponnistuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, joka pitää sisällään tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisen. Hallitus esittääkin, että tulevaisuuden sote-keskus toimisi myös perhekeskusten kotipesänä.

Asikkalan pilotista lisää oppeja koko maakunnan perhekeskusten kehittämiseen

Asikkala on kehittänyt perhekeskustaan pitkäjänteisesti vuodesta 2018 alkaen ja perhekeskus Ilo avattiin kuntalaisten käyttöön helmikuun 2021 alussa. Perhekeskus välittömässä terveysaseman läheisyydessä antaa oivan mahdollisuuden erilaisen yhteistyön kokeilemiseen ja tekemiseen. Toimijoita on monia ja on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen löytää roolinsa ja kaikkien osaaminen muodostaa yhteistä pääomaa perheiden tukemiseksi.

Perhekeskustoiminnan ajatuksena on asiakaslähtöisyys ja se, ettei perheitä pompoteltaisi luukulta toiselle. Liian usein perheiden kokemukset ovat sellaisia, että palvelun saanti on pirstaloitunut eikä tuki ole ollut syystä tai toisesta oikea-aikaista. Näitä asioita pyritään korjaamaan edelleen perhekeskusten kehittämisessä.

Asikkalassa työhön on käyty Perhekeskus osana tulevaisuuden sote-keskusta -pilottihankkeessa. Pilotissa ovat mukana muun muassa Asikkalan perhekeskusverkosto, Asikkalan terveysaseman sote-henkilöstö ja yksityinen lääkäripalvelujen palveluntuottaja. Pilotti nojautuu vahvasti yhteistoimintaan ja systeemisen työotteen kautta tavoiteltavaan jaettuun näkemykseen siitä, miten perheitä olisi parasta yhteisesti auttaa. Nykyistä perhekeskusta kehitettäessä kuultiin myös kuntalaisten näkemyksiä. Niin tullaan tekemään nytkin, jotta saadaan tietoa siitä, miten jo tehty työ on vaikuttanut kuntalaisten kokemuksiin palveluista.

Pitkäjänteinen kehittämistyö siis jatkuu laajassa yhteistyössä Päijät-Hämeessä ja Asikkalan pilottihankkeesta saadaan hyödyllistä ymmärrystä perhekeskusten kehittämiseen koko maakunnassa.

Elina Vesterinen
Asiantuntija, lapset & nuoret & perheet
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke