Päijät-Sote: Hyvinvointialueen sisäinen palkkojen yhtenäistäminen loppusuoralla

Päijät-Sotessa saadaan kuluvan vuoden loppuun mennessä valmiiksi niin sanottu palkkaharmonisointi. Palkkaerojen taustalla ovat olleet hyvinvointialueelle liittyneiden organisaatioiden erilaiset palkkausjärjestelmät ja -käytännöt.

Palkkoja on tähän mennessä yhtenäistetty vaiheittain vuodesta 2019. Työ aloitettiin suurista ammattiryhmistä, kuten terveydenhuollon hoitohenkilöstöstä, terveyskeskuslääkäreistä ja sosiaalihuollon henkilöstöstä. Seuraavaksi vuorossa olivat terveyskeskushammaslääkärit ja toimistotehtävissä työskentelevät. Nyt tarkastelun alla ovat enää asiantuntijatehtäviä tekevien sekä niin sanottujen palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkat.

– Urakka on ollut mittava, koska se on edellyttänyt koko palkkausjärjestelmän uudistamista samaan aikaan. Uudistamista varten on pitänyt määritellä tehtävänkuvat ja arvioida eri tehtävien vaativuudet suhteessa toisiinsa, kertoo Päijät-Soten henkilöstöjohtaja Erja Saari.

Harmonisointiin on käytetty pääosin valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin sisältyviä järjestelyeriä, jotka on tarkoitettu muun muassa palkkavääristymien korjaamiseen. Tähän mennessä harmonisoinnin kustannukset ovat olleet eri vuosilta yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Harmonisoinnin viimeisen vaiheen kustannuksiin on varattu hyvinvointialueen kuluvan vuoden talousarviossa noin 1,4 miljoonaa euroa.

Työntekijäjärjestöt ovat jättäneet vuonna 2021 keskusneuvottelupyynnön hyvinvointialueen palkkaharmonisoinnista. Vielä ei ole tiedossa, milloin Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa käytävät keskusneuvottelut päättyvät tai vaikuttavaako neuvottelutulos hyvinvointialueen palkkaharmonisoinnin toteutustapaan.

Hyvinvointialueille siirtyy vuodenvaihteessa henkilöstöä useista eri organisaatioista, jolloin myös niillä on edessään palkkarakenteen tarkastelu.

 
Lisätietoja:

henkilöstöjohtaja Erja Saari, p. 044 440 3464

palvelussuhdepäällikkö Seija Termonen, p. 044 482 8635

 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointialueen järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.