Päijät-Sote: Räätälöity kielivalmennus lisää maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden tasavertaisuutta

Päijät-Sote: Räätälöity kielivalmennus lisää maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden tasavertaisuutta  

Lehtiojan palvelutalossa on jo vuosien ajan totuttu työskentelemään monikulttuurisessa työyhteisössä. Työntekijöistä maahanmuuttajataustaisia on kolmannes. Tänä keväänä Päijät-Sote on tarjonnut osalle heistä mahdollisuuden täydentää suomen kielen taitoaan räätälöidyllä valmennuksella. Työajalla järjestetty kurssi on ollut menestys ja sille toivotaan jatkoa.

 

– Haluamme vahvistaa hoitajien suomen kielen taitoa: puhumista, hoitosuunnitelmien tekemistä, päivittäistä kirjaamista, hoitoneuvotteluiden pitämistä ja puhelimessa puhumista. Tavoitteena on, että valmennukseen osallistuva voi toimia aiempaa tasavertaisempana työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä, kertoo tulosaluejohtaja Terttu Leivo.

 

Rohkaisua kielen käyttöön tarvitaan 

Kielitaidon kehittyminen lisää osallistujan työhyvinvointia ja tukee koko työyhteisön jaksamista. Se varmistaa myös etenemismahdollisuuksia.

 

– Samalla kun kielitaito paranee, työ helpottuu. Mitä paremmin pystyy kieltä käyttämään, sen helpompaa on koko työyhteisölle. Mitä enemmän oppii, sitä paremmin pääsee sisälle ammattiin, hoitotyön laatukin siinä nousee, kertoo palveluesimies Jaana Pulkkinen, yksi kielikurssin kehittäjistä.

 

Hän on huomannut, että kielitaito helposti kapenee työelämässä.

 

– Pitää kirjoittaa, vaikka kaikki ei olisi niin tarkalleen oikein. Tärkeää olisi, että ihminen rohkenee käyttää sitä kieltä, mitä hänellä on – taito kasvaa sitä myöten.

 

Työyhteisö on suhtautunut valmennukseen kannustavasti.

 

– Moni on todennut, että onpa hyvä asia, että työkaverini osaa paremmin suomea. 

 

Lehtiojan palvelutalossa työskentelee eri puolilta maailmaa tulleita. Työntekijän synnyinmaa tai kulttuuritausta ei vaikuta henkilövalintoihin.

 

– Ensisijaisesti haetaan henkilöä, ei hänen taustojaan. Sana kurssista on kiirinyt ja muodostunut eräänlaiseksi rekrytointivaltiksi. Vastaavia, työnantajan järjestämiä kursseja ei vielä kovin laajalti ole, kertoo Pulkkinen. 

Osallistujat ovat tyytyväisiä valmennukseen 

Lähihoitajat Awder Noori ja Ebrima Houma kiittelevät molemmat valmennusta varsin sujuvalla suomen kielellä.

 

 – Kurssi oli hyvä. Siellä käytiin läpi perusasiat, ammatilliset työfraasit, kertoo Awder Noori. Hän on tullut Suomeen viitisen vuotta sitten. 

 

– Opin paljon, varsinkin lauseen rakentamisesta. Pitää puhua paljon, että suomen oppii. Toivon, että ryhmä jatkaa vielä toistensa tukemista kurssin jälkeenkin, kahdeksan vuotta Suomessa asunut Ebrima Houma kertoo.

 

Molemmat tuumivat, että suomen kielestä vaikean tekee se, että kieltä ei käytetä eikä sitä kuule muualla kuin Suomessa. Hekään eivät sitä olleet koskaan kuulleet ennen maahan tuloaan.

 

Suomen kielen valmennus kesti nelisen kuukautta ja tapaamisia oli kerran viikossa. Tahtia miehet pitävät sopivan tiiviinä. Ensimmäiselle kurssille pääsi kymmenkunta osallistujaa. Tulijoita olisi lisää ja miehet toivovatkin, että valmennus saisi jatkoa.

Lisätietoja:
palveluesimies Jaana Pulkkinen, 044 416 3924

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

Sähköposti lähetettiin henkilölle [email protected]

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Keskussairaalankatu 7, Lahti, Päijät-Häme 15850, Suomi

Peruuta tilaus