Päijät-Sote: Palvelujen ja toimintojen tuloksekas yhdenmukaistaminen saa kiitosta tarkastuslautakunnalta

Päijät-Sote: Palvelujen ja toimintojen tuloksekas yhdenmukaistaminen saa kiitosta tarkastuslautakunnalta  


Tarkastuslautakunta nostaa viime vuoden arviointikertomuksessaan esiin Päijät-Soten palvelujen ja toimintojen tuloksekkaan yhdenmukaistamisen. Päijät-Soten laaja-alaista muutosohjelmaa arviointikertomus luonnehtii merkittäväksi, eri toimialueiden yhteistyötä viisaasti edistäväksi onnistumiseksi.
 

 

– Päijät-Sote on ollut vahva edelläkävijä hyvinvointialueen valmistelussa. Pitkäjänteiset kehittämissuunnitelmat ja erilaiset hankkeet ovat edistäneet hyvinvointialueuudistusta. Keskeisinä tekijöinä ovat olleet palvelutuotannon laatu, toimintojen integraatio sekä kustannustehokkuus. Kehittämisen tahtotila on luoda uutta, rakentaa vahvuuksien rinnalle uusia toimintoja, toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pirjo Riikonen. 

 

Arviointikertomuksesta käy ilmi, että kiireettömään avosairaanhoitoon Päijät-Sotessa pääsee tavoitteeksi asetetussa ajassa. Samoin kiireettömään avosairaanhoitoon pääsee lähestulkoon tavoiteajassa, vaikka tavoitetta on kiristetty aiemmasta. 

 

Tarkastuslautakunta on huolissaan Kotona koko elämän tavoitteen asetannasta ja sen inhimillisyydestä ja siitä, riittääkö henkilöstöä turvaamaan riittävä hoito kotona. Tarkastuslautakunta esittää, että erityisesti alaikäisten perustason mielenterveyspalvelujen riittävyyttä seurataan. Lisäksi halutaan arvioitavan palvelujen oikea-aikaisuutta. Tarkastuslautakunta on erityisen huolissaan alaikäisten perustason palvelujen turvaamisesta. 

 

Ulkokuntamyynnissä viime vuonna ylitettiin tavoitteeksi asetettu 9,1 miljoonan euron raja myymällä erikoissairaanhoidon palveluja muille kuin omille jäsenkunnille.  

 

Päijät-Soten tavoitteena on olla Suomen paras sote-alan työpaikka. Tarkastuslautakunta pitää tavoitetta kunnianhimoisena ja kaikilta työtä vaativana. Viime vuonna henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät ja laskivat 18,4 työpäivään työntekijää kohden saavuttaen tavoitetason. Sen sijaan henkilöstön vaihtuvuus on edelleen tavoitetasoa korkeampaa. Lautakunta esittääkin lähtevien henkilökohtaisia haastatteluja lähdön syiden selvittämiseksi. 

 

Kertomuksessa todetaan, että Päijät-Sote on onnistuneesti rakentanut julkisuuskuvaa avoimella viestinnällä. Yhteistyö omistajakuntien kanssa on myös ollut hyvää toiminnan kehittämisessä ja tarkassa taloudenpidossa.  

Tutustu arviointikertomukseen.

Lisätietoja: 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pirjo Riikonen, puh. 044 982 9697 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Sähköposti lähetettiin henkilölle [email protected]

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Keskussairaalankatu 7, Lahti, Päijät-Häme 15850, Suomi

Peruuta tilaus