Lapsen ikä 3 vuotta

Terveydenhoitajan vastaanotto

Voit varata lapsellesi ajan 3-vuotistarkastukseen sähköisesti täältä (ei Hartolan neuvolaan). Huomioithan, että varaat ajan lapsesi nimellä!

Tutkimukset ja tarkastuksessa huomioitavat asiat:

  • Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen
  • Olemus ja vuorovaikutus: yleisvointi, vuorovaikutus ja kontakti vieraan kanssa ja lapsen ja vanhempien välillä
  • Lapsen neurologis-kognitiivinen kehitys
  • Kasvu: pituus, paino ja päänympärys
  • Aistit
  • Hyvinvointi ja terveystottumukset: ravitsemus, uni ja lepo, liikunta
  • Terveysneuvonta ja ohjaus: vanhemmuus, rajojen asettaminen lapsen kehitys, vanhempien terveys ja hyvinvointi, parisuhde, suun terveys, mediakasvatus
  • Perheen arjen sujuminen

Lapsen kehityksessä tapahtuu

3-vuotias ilmaisee omaa tahtoaan vahvasti. Se on osa itsenäistymistä ja lapsen oman persoonan kehittymistä. Lapsi hallitsee liikkeensä aiempaa paremmin ja liikkeissä on voimaa usein enemmän kuin tilanne vaatii. Lapsi osaa puhua lyhyin lausein ja käyttää puheessaan minä-sanaa. Lapsen mielikuvitus lisääntyy. Uteliaisuus sekä asioista kysyminen kuuluvat ikäkauteen ja lapsi haluaa perusteltuja vastauksia. Sorminäppäryys kehittyy ja lapsi alkaa askarrella ja piirtää.