Alle kouluikäisen lapsen neuvolapolku

Tähän neuvolapolkuun on kuvattu jokaiselle lapselle tarjottavat seurantakäynnit. Ylimääräisiä neuvolakäyntejä voidaan suunnitella tarvittaessa. Hoitopolussa neuvolakäynneillä käsiteltäviksi kirjatut asiat ovat ohjeellisia. Perheen mielessä olevat asiat ja kysymykset ovat aina tärkeimmät ja niistä keskustelemme neuvolakäynneillä ensisijaisesti.